The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2002

1071 tot 1080 van 1196
1 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1051   1061   1071   1081   1091 ... 1191

1071   Boekbespreking: 
C.G. Meerhoff in: Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, Vol. 64 (2002), p. 753-755 , Elementa rhetorices. Grundbegriffe der Rhetorik. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Volkhard Wels ((Bibliothek seltener Texte in Studienausgaben, 7) )
1072   Boekbespreking: 
C.G. Meerhoff in: Millennium: tijdschrift voor Middeleeuwse studies, Vol. 16 (2002), p. 180-182 , Dante, Pleidooi voor de eigen taal (De vulgari eloquentia). Vertaald, ingeleid en van een nawoord voorzien door Lodi Nauta
1073   Boekbespreking: 
M.C. 't Hart in: Zeventiende Eeuw, Vol. 18 (2002), p. 236-237 , Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deel 3: Groningen (1595-1795)
1074   Boekbespreking: 
M.C. 't Hart in: Zeventiende Eeuw, Vol. 18 (2002), p. 234-235 , Macht in de zeventiende eeuw. Engeland en Nederland kwantitatief vergeleken
1075   Boekbespreking: 
M.L. Barend-van Haeften in: Zeventiende Eeuw, Vol. 18 (2002), p. 93-94 , Piet Hein en de zilvervloot, oorlog en handel in de Wes
1076   Boekbespreking: 
E.S. Bergvelt in: Jong Holland, Vol. 18 (2002), p. 41-44 , 'Het karakter onzer Hollandsche School': de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1817-1870
1077   Boekbespreking: 
J.W. van Henten in: Tijdschrift voor Theologie, Vol. 43 (2002), p. 208- , The New Jerusalem in the Book of Revelation
1078   Boekbespreking: 
O. Hammer in: Aries, Vol. 2 (2002), p. 99-102 , Spirituality and the Occult
1079   Boekbespreking: 
O. Hammer in: Aries, Vol. 2 (2002), p. 226-229 , Der verborgene Geist von Eranos. Unbekannte Begegnungen von Wissenschaft und Esoterik. Eine alternative Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts
1080   Boekbespreking: 
O. Hammer in: Journal of contemporary religion, Vol. 17 (2002), p. 278-279 , Spirituality and Society in the New Millennium