The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2001

911 tot 920 van 1122
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 441 ... 561 ... 671 ... 781 ... 891   901   911   921   931 ... 1001 ... 1121

911   Hoofdstuk: Fragmented bodies
M.G. Bal in: Louise Bourgeois' "Spider" : the architecture of art-writing (2001), p. 24-28
912   Artikel: Dreaming art
M.G. Bal in: Journal of the Institute for Art History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Vol. XLIX (2001), p. 370-383
913   Artikel: Effects of Morphological Case
F.P. Weerman, O. Koeneman, I. Mulders, H. de Hoop in: Lingua, Vol. ? (2001)
914   Hoofdstuk: Prosthetic poetics
M.G. Bal in: Homo orthopedicus : le corps et ses prothèses à l'époque (post)moderniste (2001), p. 139-166
915   Artikel: Jeanette Christensen
M.G. Bal in: Artwords, Vol. 57/58 (2001), p. 98-102
916   Hoofdstuk: George Deem and Peter Angelo Simon: timely conversation
M.G. Bal in: George Deem and Peter Angelo Simon : paintings and photographs in conversation (2001), p. 4-40
917   Artikel: Christianization of ancient jewish writings
J.W. van Henten, B. Schaller in: Journal for the study of Judaism, Vol. 32 (2001), p. 369-370
918   Boekbespreking:
J. Koopmans in: Millennium: tijdschrift voor Middeleeuwse studies, Vol. 15 (2001), p. 84-86 , La légende d'Alexandre le Grand dans la littérature française du 12e siècle: une réécriture permanente
919   Boekbespreking: Ten strijde tegen Rome en de alcohol
M.T.C. Mathijsen in: NRC Handelsblad, Vol. 31 (2001), p. 504 , Ziften en zemelknoopen. Literaire kritiek in de Nederlandse dag-, nieuws- en weekbladen 1814-1848
920   Boekbespreking: Experimenting with the sensible
P.P.R.W. Pisters in: Leonardo digital review (2001), p. 102, Pure immanence: essays on a life