The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2001

871 tot 880 van 1123
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 441 ... 561 ... 671 ... 781 ... 851   861   871   881   891 ... 1001 ... 1121

871   Artikel: De gevolgen van een tweede lesie in de contralaterale hemisfeer bij een gekruiste afasie
R.S. Prins, C. Niewold, E. Visch-Brink, T. Brouwer, F. Harskamp in: Stem-, Spraak-, en Taalpathologie, Vol. 10 (2001), p. 151-167
872   Hoofdstuk: Actualul litigiu privind bunurile Bisericii Romane Unite intr-o noua perspectiva istorico-documentara
A.J. Kom in: Biserica, Putere, Societate, Studii si Documente (2001), p. 182-193
873   Boekredactie: Uprooted Roots. Amsterdam and the Early Sephardi Diaspora. Papers presented at the conference held in Amsterdam 24-27 October 2000
I.E. Zwiep, M. Dascal, A. Meyuhas Ginio (2001), p. 202
874   Hoofdstuk: An echo of lofty mountains. David Franco Mendes, a European intellectual
I.E. Zwiep in: Uprooted Roots. Amsterdam and the Early Sephardi Diaspora. Papers presented at the conference held in Amsterdam 24-27 October 2000 (2001), p. 285-296
875   Artikel: Wrijvende meningen; media en openbaarheid in Delft, 1850-1914
F.P.I.M. van Vree in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis, Vol. 4 (2001), p. 51-66
876   Hoofdstuk: Mise en scene: zur Inszenierung von Subjektivität
M.G. Bal in: Ästhetik der Inszenierung. Dimensionen eines kunstlerischen, kulturellen und gesellschaftlichen Phänomens (2001), p. 198-221
877   Hoofdstuk: Notes sur le 'grand talent' d'Eisenstein
W.B.S. Strauven in: Eisenstein: l'ancien et le nouveau (2001), p. 45-65
878   Boekredactie: Homo orthopedicus. Le corps et ses protheses a l'epoque (post)moderniste
W.B.S. Strauven (2001), p. 525
879   Hoofdstuk: Introduction. Du prothetique a l'orthopedique
W.B.S. Strauven, N. Roelens in: Homo orthopedicus. Le corps et ses protheses a l'epoque (post)moderniste (2001), p. 7-20
880   Artikel: Exile in Sephardic Literature of Amsterdam
H. den Boer in: Studia Rosenthaliana, Vol. 35 (2001), p. 187-199