The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2001

801 tot 810 van 1122
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 441 ... 561 ... 671 ... 781   791   801   811   821 ... 891 ... 1001 ... 1121

801   Boekbespreking: Tussen 'Sinterklaas-gedicht'en 'gebeurtenis'. Analyse van een nieuwe Dante-vertaling
R. de Rooy in: Incontri: rivista europea di studi italiani, Vol. 16 (2001), p. 121-134 , Dante Alighieri, De goddelijke komedie
802   Artikel: Problemen bij het vertalen van Ammianus
D. den Hengst in: Filter, Vol. 8 (2001), p. 14-21
803   Boekredactie: Geschiedenis van de Nederlanden (herziene editie)
J.C.H. Blom, E. Lamberts (2001), p. xii, 419
804   Hoofdstuk: Nederland sinds 1830
J.C.H. Blom in: Geschiedenis van de Nederlanden (herziene editie) (2001), p. 314-371
805   Hoofdstuk: Epiloog: eenheid en verscheidenheid in de Nederlanden
J.C.H. Blom, E. Lamberts in: Geschiedenis van de Nederlanden (herziene editie) (2001), p. 372-382
806   Artikel: Je kunt geschiedenis niet straffeloos negeren
J.C.H. Blom in: Historisch Nieuwsblad, Vol. 10 (2001), p. 38-39
807   Artikel: Juryverslag voor de Jacob Catsprijs 2000
J.C.H. Blom in: Nehalennia, Vol. 131 (2001), p. 25-29
808   Hoofdstuk: At any Cost?
J.C.H. Blom in: Peace and Security in the Twenty-First Century. A report on the Lectures and the Symposium Nijmegen September 1999. May 2000. (2001), p. 6-15
809  download 518487 Boekbespreking: In de ban van de Joodse Raad
J.C.H. Blom in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 116 (2001), p. 198-203 , Rome, Athene, Jeruzalem. Leven en werk van prof.dr. David Cohen
810  download 518488 Boekbespreking: Grijs Verleden?
J.C.H. Blom in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 116 (2001) , Grijs Verleden. Nederland en de Tweede Wereldoorlog