The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2001

671 tot 680 van 1122
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 441 ... 561 ... 651   661   671   681   691 ... 781 ... 891 ... 1001 ... 1121

671   Boekbespreking: De Florentijn en de Milanees
R. de Rooy in: Trouw (2001), Het leven van Benvenuto Cellini door hemzelf verteld
672   Artikel: 52 etymologieen op iedere dinsdag van de Taalkalender 2002
M.L.A.I. Philippa in: Taalkalender (2001)
673   Boekbespreking: Over: Debrabandere, Frans, Wat woorden weten. Over woorden en hun geschiedenis.
M.L.A.I. Philippa in: Tijdschrift voor Taalbeheersing, Vol. 1 (2001), p. 70-71 , Wat woorden weten. Over woorden en hun geschiedenis
674   Hoofdstuk: Local licensing and feature copy in language production
R. Pfau in: Proceedings of ConSOLE 9 (2001)
675   Hoofdstuk: Typologische und strukturelle Aspekte der Negation in Deutscher Gebardensprache
R. Pfau in: Gebardensprachlinguistik 2000 (2001), p. 13-31
676   Hoofdstuk: The pseudo-simultaneous nature of complex verb forms in German Sign Language
R. Pfau, S. Gluck in: Proceedings of the 28th Western Conference on Linguistics (2001), p. 428-442
677   Artikel: `Plinthoulk-' vs. `Plinthourg-', is there any divergence?
K.A. Worp in: Mnemosyne, Vol. 54 (2001), p. 734-739
678   Hoofdstuk: Aus dem Archiv der Demetria alias Ammonia (texte 38-45)
K.A. Worp in: Wiener Papyri als Festgabe zum 60. Geburtstag von H. Harrauer (P.Harrauer) (2001), p. 119-132
679   Artikel: Inleiding, Woord, Toon, Gebaar en Stem, Lichaam
M.L. Kolk in: Documenta: tijdschrift voor theater, Vol. XVIII (2001), p. 262-266
680   Artikel: Rosa, a horsedrama: een filmische opera; Peter Greenaway en Louis Andriessen vernieuwen het opera-genre
M.L. Kolk in: Documenta: tijdschrift voor theater, Vol. XVIII (2001), p. 290-311