The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2001

661 tot 670 van 1122
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 441 ... 561 ... 641   651   661   671   681 ... 781 ... 891 ... 1001 ... 1121

661   Hoofdstuk: Phonology-semantics interaction in OT, and its acquisition
P. Boersma in: Papers in Experimental and Theoretical Linguistics. Vol.6 (2001), p. 24-35
662   Artikel: Review of Arto Anttila: Variation in Finnish phonology and morphology
P. Boersma in: Glot International, Vol. 5 (2001), p. 33-40
663   Boekbespreking: Bespreking J.Pardoen-Interpretatiestructuur. Een onderzoek naar de relatie tussen woordvolgorde en zinsbetekenis in het Nederlands
E.H.C. Elffers -van Ketel in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, Vol. 117 (2001), p. 77-83 , Interpretatiestructurr. Een onderzoek naar de relatie tussen woordvolgorde en zinsbetekenis in het Nederlands
664   Boekbespreking: Verlos ons van ons lijden, boekbespreking van Inez van der Spek
P.P.R.W. Pisters in: Tijdschrift voor Genderstudies, Vol. 4 (2001), p. 62-63 , Eindeloze Lichamen
665  download 11014 Inaugurele rede: Burgers van de Franse taal
I.M. van der Poel (2001), p. 27
666   Boekredactie: Marcel Proust jaarboek 1999/2000
I.M. van der Poel, S.M.E. van Wesemael, S. Houppermans (2001)
667   Hoofdstuk: Reizigers of gevangenen?: over de Frans-Algerijnse schrijfster Assia Djebar
I.M. van der Poel in: Tussen twee werleden. Het gevoel van ontheemding in de postkoloniale literatuur (2001), p. 74-88
668   Artikel: The diagnostic power of the stages of critical discussion in the analysis and evaluation of problem-solving discussions
M.A. van Rees in: Argumentation (2001), p. 457-470
669   Hoofdstuk: Argument interpretation and reconstruction
M.A. van Rees in: Crucial Concepts in Argumentation Theory (2001), p. 165-199
670   Artikel: De tussenkomst van het atelier
F. Reijnders in: De Witte Raaf (2001), p. 17-20