The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2001

561 tot 570 van 1122
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 441 ... 541   551   561   571   581 ... 671 ... 781 ... 891 ... 1001 ... 1121

561   Hoofdstuk: Structure and access of the open source IFA-corpus
R.J.J.H. van Son, L.C.W. Pols in: Proceedings IRCS Workshop on Linguistic Databases (2001), p. 245-253
562  download 7062 Hoofdstuk: Phoneme recognition as a function of task and context
R.J.J.H. van Son, L.C.W. Pols in: Proceedings of the Institute of Phonetic Sciences of the University of Amsterdam 24 (2001), p. 27-38
563  download 6808 Hoofdstuk: Structure and access of the open source IFA-corpus
R.J.J.H. van Son, L.C.W. Pols in: IFA Proceedings 24 (2001), p. 15-25
564   Hoofdstuk: The 10 million-words Spoken Dutch Corpus and its potential use in experimental phonetics
L.C.W. Pols in: Proceedings 100 Years of experimental phonetics in Russia (2001), p. 141-145
565   Boekbespreking: Read, J., "Assessing vocabulary"
R. Schoonen in: Language Testing, Vol. 18 (2001), p. 118-125 , Assessing vocabulary
566   Hoofdstuk: Que gramatica ensenar a los profesores de ELE?
F.F. Sierra Martinez in: Actas XI Congreso Internacional ASELE (2001)
567   Hoofdstuk: Women authors and literary history
J.T. Leerssen in: Writing the history of women's writing : towards an international approach (2001), p. 251-257
568   Hoofdstuk: Politieke aspecten van de Beowulf en Veldeke in de negentiende eeuw : een Fries-Limburgse analogie
J.T. Leerssen in: Speculum Frisicum : Studzjes oanbean oan Philippus H. Breuker (2001), p. 257-265
569   Boekbespreking: Literatuur en wetenschap en witte jassen : enkele kanttekeningen vanuit historisch, literatuurhistorisch en wetenschapshistorisch perspectief
J.T. Leerssen in: Frame, Vol. 15 (2001), p. 78-86 , Knowledge and commitment: A problem-oriented approach to literary studies
570   Artikel: Bibliography of argumentation studies for 1999
E.T. Feteris, P. Houtlosser in: Argumentation, Vol. 15 (2001), p. 347-362