The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2001

451 tot 460 van 1122
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 431   441   451   461   471 ... 561 ... 671 ... 781 ... 891 ... 1001 ... 1121

451   Hoofdstuk: Erik Aalb?k Jensen
H. van der Liet in: Danske Digtere i det 20. ?rhundrede. Bind II. Fra Morten Nielsen til Hans-J?rgen Nielsen (2001), p. 173-183
452   Artikel: No Beating About The Bush
H. van der Liet in: Scandinavian Newsletter, Vol. 10 (2001), p. 30-32
453   Artikel: A Voice of Her Own
H. van der Liet in: Scandinavian Newsletter, Vol. 10 (2001), p. 37-
454   Artikel: Master of the short story. Klaus Rifbjerg
H. van der Liet in: Scandinavian Newsletter, Vol. 10 (2001), p. 44-
455   Boek: Tussen twee werelden
H. van der Liet (2001), 34 p.
456   Artikel: Les Rougon-Macquart van Emile Zola
W.G. Weststeijn in: Armada, Vol. 24 (2001), p. 111-117
457   Artikel: @: apenstaartje of at?
A.J. Welschen in: Onze Taal, Vol. 70 (2001), p. 119-
458   Hoofdstuk: Op zoek naar de nationale identiteit
F.W. Boterman in: Duitsland in beweging. Visies op een nieuw tijdperk (2001), p. 66-69
459   Hoofdstuk: Die aussenpolitischen Beziehungen zwischen den Niederlanden und Deutschland: Ungleichzeitigkeiten in einem asymmetrischen Verhaltnis
F.W. Boterman in: Die Niederlande und Deutschland. Einander kennen und verstehen (2001), p. 327-350
460   Hoofdstuk: Zur Frage der deutschen Kultur. Oswald Spengler und Nietzsche
F.W. Boterman in: Zur Wirkung Nietzsches: Der deutsche Expressionismus, Menno ter Braak, Martin Heidegger, Ernst Junger, Thomas Mann, Oswald Spengler (2001), p. 125-137