The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2001

441 tot 450 van 1122
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 421   431   441   451   461 ... 561 ... 671 ... 781 ... 891 ... 1001 ... 1121

441   Boekbespreking: Een fenomenologische interpretatie van Op zoek naar de verloren tijd
H.Y.M. Jansen in: Jaarboek - Marcel Proust Vereniging, Vol. 2001 (2001), p. 157-159 , Singularité et sujet: Une lecture phénoménologique de Proust
442   Boekbespreking: Hoe te leven of hoe te lezen?
H.Y.M. Jansen in: Krisis (2001), p. 91-94 , M. Boenink, Boekenwijsheid; Filosofie, literatuur en politieke oordeelsvorming
443   Artikel: The canon revisited? Een nieuwe politieke theorie van de Klassieke Oudheid tot de Renaissance
C.P.H.M. Mair - Tilmans in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 113 (2001), p. 422-429
444   Artikel: Taal Nederland iesj moeilijk
R. Appel in: Ons Erfdeel, Vol. 44 (2001), p. 483-493
445   Artikel: Verdiepen van woordkennis: een empirische studie naar de effecten van een trainingsprogramma
M. Verhallen, R. Schoonen, R. Appel in: Pedagogische Studiën, Vol. 78 (2001), p. 239-255
446   Hoofdstuk: Tweede-taalverwerving en simultane taalverwerving
R. Appel, A. Vermeer in: Kindertaalverwerving (2001), p. 347-393
447   Artikel: La fatrasie et la poesie de non-sens (Quelqes reflections sur ces petites poesies de onze vers dont on dit en general quelles sont denues de sens
M. de Visser - van Terwisga in: Études Médiévales, Vol. 3 (2001), p. 195-201
448   Artikel: Lancelot et Lanceloet
M. de Visser - van Terwisga in: Études Médiévales, Vol. 3 (2001), p. 329-341
449   Hoofdstuk: La representation du corps au Moyen Age et en particlier dans l'Histoire ancienne jusqu'a'Cesar
M. de Visser - van Terwisga in: Pur Remembrance, Melanges en souvernir de Wolfgang Spiewok (2001), p. 143-159
450   Hoofdstuk: Les chateaux de Fereyrolles et d'Allegre: centres de vie culturelle et litteraire
M. de Visser - van Terwisga in: Le chateau a la croisee des voies, a la croisee des temps (2001), p. 145-161