The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2001

421 tot 430 van 1122
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 401   411   421   431   441 ... 561 ... 671 ... 781 ... 891 ... 1001 ... 1121

421  download 6810 Hoofdstuk: Beyond resonance
J.S.C. van Dijk in: IFA Proceedings 24, 2001 (2001), p. 85-102
422   Artikel: Mechanical aspects of hearing
J.S.C. van Dijk in: Geluidnieuws : Webtijdschrift over Geluid en Trillingen, Vol. march (2001)
423   Hoofdstuk: A Frisian update of reversing language shift
D. Gorter in: Can threatened Languages be saved? Reversing Language Shift: A 21st Century Perspective (2001), p. 215-233
424   Hoofdstuk: Comparative perspectives on regional and immigrant minority languages in multicultural Europ
G. Extra, D. Gorter in: The Other Languages of Europe (Demographic, Sociolinguistic and Educational Perspectives) (2001), p. 1-41
425   Hoofdstuk: Frisian in the Netherlands
D. Gorter, A.M.J. Riemersma, J. Ytsma in: The Other Languages of Europe (Demographic, Sociolinguistic and Educational Perspectives) (2001), p. 103-118
426   Hoofdstuk: Mercator-Education: Documentation and Reserach on Minority Languages
D. Gorter in: Minorities and Language Policy, Plurilingua XXII (2001), p. 155-163
427   Hoofdstuk: It Frysk leze: kinne en dwaan
D. Gorter in: Speculum Frisicum (2001), p. 433-448
428   Hoofdstuk: Ist Kunst, was rauscht? Zum Rauschen als poetologischer und asthetischer Kategorie
R.M. Sonderegger in: Rauschen. Seine Phanomenologie und Semantik zwischen Sinn und Storung (2001), p. 29-41
429   Boekbespreking: Kunst geht nicht zu Ende
R.M. Sonderegger, M. Saar in: Texte zur Kunst (2001), p. 176-181 , Alexander García Düttmann: Kunstenden. Drei ästhetische Studien
430   Boekbespreking: Dante's Convivio vertaald. Een filosofische prelude op de Commedia
R. de Rooy in: Incontri: rivista europea di studi italiani, Vol. 16 (2001), p. 142-145 , Dante Alighieri, Het Gastmaal