The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2001

31 tot 40 van 1122
1   11   21   31   41   51 ... 111 ... 221 ... 331 ... 441 ... 561 ... 671 ... 781 ... 891 ... 1001 ... 1121

31   Boek: Decorum. Observaties over de literaire gepastheid in de renaissancistische poetica
J. Jansen (2001), 440 p.
32   Boek: Basis-vocabulaire Portugees, 5e geheel herziene druk
F.M. Venancio (2001)
33  download 446143 Proefschrift: Tracheoesophageal Speech. A Multidimensional Assessment of Voice Quality
C.J. van As (2001), p. 211
34  download 57864 Proefschrift: Aspects of Pharyngeal Coarticulation
A. Elgendy (2001), p. 312
35  download 100583 Proefschrift: Esoterismo y modernismo: Ruben Dario y Antonio Machado
A.R. van den Broek Chavez (2001), p. 410
36   Boek: Entre logique et litterature. Autour de Philippe Melanchthon
C.G. Meerhoff (2001), 227 p.
37   Artikel: beknopte levensbeschrijving van Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) met beredeneerde literatuuropgave t.b.v. het (internet)programma The Dutch Revolt, Universiteitsbibliotheek Leiden
M. Roobol in: Internetprogramma The Dutch Revolt (2001)
38   Boekredactie: Als de kunst er om vraagt. De Sonsbeek tentoonstellingen van 71, 86 en 93
J. Boomgaard, M.K. van Mechelen, M.I.D. van Rijsingen (2001)
39   Hoofdstuk: Voorwoord
M.I.D. van Rijsingen in: Als de kunst er om vraagt. De Sonsbeek tentoonstellingen van 71, 86 en 93 (2001), p. 7-12
40   Hoofdstuk: De receptie van middeleeuws toneel in de twintigste eeuw
R.L. Erenstein in: Spel en spektakel: middeleeuws toneel inde Lage Landen (2001), p. 382-304