The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2001

21 tot 30 van 1122
1   11   21   31   41 ... 111 ... 221 ... 331 ... 441 ... 561 ... 671 ... 781 ... 891 ... 1001 ... 1121

21   Hoofdstuk: Channeling
W.J. Hanegraaff in: Lexikon fur Theologie und Kirche (2001), p. 45-
22   Hoofdstuk: Il Camerino degli Eremiti: iconografia e funzione degli affreschi di Lanfranco
A.A. Witte in: Giovanni Lanfranco: un pittore barocco tra Parma, Roma e Napoli (exhibition catalogue Colorno/Napoli/Roma) (2001), p. 53-58
23   Boek: Verhalen over verre landen: reizen op papier 1600-1800
K. Bostoen, M. Barend-van Haeften, M. Roos (2001)
24   Boek: Der kulturpsychologische Ansatz in der Theologie, insbesondere in der Religionswissenschaft. Theoretische und empirische Beitrage
J.A. van Belzen (2001), 248 p.
25   Artikel: Developments in the International Association for the Psychology of Religion
J.A. van Belzen in: International Journal for the Psychology of Religion, Vol. 10 (2001), p. 1-7
26   Artikel: The introduction of psychology of religion to The Netherlands: ambivalent reception, epistemological concerns, and persistent patterns
J.A. van Belzen in: Journal of the History of the Behavioral Sciences, Vol. 37 (2001), p. 45-62
27   Hoofdstuk: The future is in the return: back to cultural psychology of religion
J.A. van Belzen in: Religion and psychology: Mapping the terrain (2001), p. 43-56
28   Proefschrift: Poezie is niet een spel met woorden. De criticus Willem Kloos temidden van zijn tijdgenoten.
M.K.A. Cornelissen (2001), p. 238
29   Boekredactie: Psychohistory in psychology of religion: Interdisciplinary studies
J.A. van Belzen (2001), p. 269
30   Artikel: De Institutiones oratoriae van G.J. Vossius (1577-1649)
J. Jansen in: Lampas, Vol. 34 (2001), p. 373-390