The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2001

241 tot 250 van 1122
1 ... 111 ... 221   231   241   251   261 ... 331 ... 441 ... 561 ... 671 ... 781 ... 891 ... 1001 ... 1121

241   Hoofdstuk: Astrid Lindgren - zu Leben und Werk
A.M. Surmatz in: Astrid Lindgren. Zum Donnerdrummel! Ein Werkportrait in einem Band (2001), p. 22-49
242   Hoofdstuk: Von 'Ur-Pippi' zu Pippi
A.M. Surmatz in: Astrid Lindgren. Zum Donnerdrummel! Ein Werkportrait in einem Band (2001), p. 67-109
243   Hoofdstuk: Astrids Lindgrens Werke zwischen Tradition und Konventionsbruch
A.M. Surmatz in: Astrid Lindgren. Zum Donnerdrummel! Ein Werkportrait in einem Band (2001), p. 867-881
244   Boekredactie: Astrid Lindgren. Zum Donnerdrummel! Ein Werkportrait in einem Band
A.M. Surmatz, P. Berf (2001)
245   Hoofdstuk: Ethnografische und theologische Grenzgange: Fruhe Beschreibungen Nordskandinaviens
A.M. Surmatz in: Akten der 14. Arbeitstagung der deutschsprachigen Skandinavistik in Munchen, 1.9.-5.9.1999 (2001), p. 125-132
246   Hoofdstuk: Terra incognita im Fokus ethnographischer und botanischer Beschreibungsmuster: Linnes Reise durch Lappland
A.M. Surmatz in: Erschriebene Natur. International Perspektiven auf Texte des 18. Jahrhunderts (2001), p. 241-261
247  download 85211 Proefschrift: Makers en stakers. Amsterdamse bouwvakarbeiders en hun bestaansstrategieen in het eerste kwart van de twintigste eeuw
H. Wals (2001), p. 369
248  download 100608 Proefschrift: Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnold Buchelius en Petrus Scriverius
S. Langereis (2001), p. 368
249  download 84856 Proefschrift: Eenheid en verscheidenheid. De burgers van Haarlem in de Gouden Eeuw
G.M.E. Dorren (2001), p. 284
250  download 84733 Proefschrift: De taal der hartstochten. De visie van drie achttiende-eeuwse Nederlandse schrijvers op muziek en hara relatie met de dichtkunst
P.E.M. Strategier (2001), p. 435