The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2001

131 tot 140 van 1122
1 ... 111   121   131   141   151 ... 221 ... 331 ... 441 ... 561 ... 671 ... 781 ... 891 ... 1001 ... 1121

131   Boekbespreking: Poesie, musique, evocation
S.M.E. van Wesemael in: Rapports. Het Franse Boek, Vol. 1 (2001), p. 61-62 , √©vocation et cognition. reflets dans l'ea
132   Boekbespreking: Celine et la musique
S.M.E. van Wesemael in: Rapports. Het Franse Boek, Vol. 1 (2001), p. 63-64 , C√©line musicien
133   Hoofdstuk: De toekomst ligt in de bronnen van het verleden
P.J. Verkruijsse in: Perspectieven voor de internationale neerlandistiek in de 21ste eeuw. Handelingen Veertiende Colloquium Neerlandicum, Katholieke Universiteit Leuven 27 augustus-2 september 2000 (2001), p. 291-295
134   Artikel: Vertrouwen in de computer en in catalogi. Reactie op de reactie van Marieke van Delft
P.J. Verkruijsse in: De Boekenwereld, Vol. 18 (2001), p. 49-51
135   Artikel: Evenementen-agenda
P.J. Verkruijsse in: Neder-L: elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek, Vol. 10 (2001)
136   Artikel: Hora est
P.J. Verkruijsse in: Neder-L: elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek, Vol. 10 (2001)
137   Boek: Hooft, Arnout Hellemans. Een naekt beeldt op een marmore matras seer schoon. Het dagboek van een 'grand tour' (1649-1651). Uitg. met inl. en comm. door E.M. Grabowsky en P.J. Verkruijsse
E.M. Grabowsky, P.J. Verkruijsse (2001), 231 p.
138   Boekredactie: Waard, Joop de. Marnix tussen wierook en modder. Bibliografie van de literatuur (1573-1998) over Philips van Marnix van St. Aldegonde. Met een lijst van de werken van Marnix, een dagregister, een genealogie en een portrettenoverzicht. v. 1.0. Geredigeerd en ingeleid door Piet Verkruijsse en met een in memoriam door Frans de Waard
P.J. Verkruijsse, F. de Waard (2001)
139   Boekbespreking: Signalementen
P.J. Verkruijsse in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 18 (2001), p. 54, 190-1-330-1/93-5 , -
140   Boekbespreking: Ingekomen uitgaven
P.J. Verkruijsse in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 18 (2001), p. 61-3-195-7 , -