The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2001

121 tot 130 van 1122
1 ... 101   111   121   131   141 ... 221 ... 331 ... 441 ... 561 ... 671 ... 781 ... 891 ... 1001 ... 1121

121   Hoofdstuk: Zonder schotten. Een gedeelde blik op de geschiedenis van de multi-culturele samenleving
L.A.C.J. Lucassen in: Van hot naar her. Nederlandse migratie vroeger, nu en morgen (2001), p. 13-18
122   Hoofdstuk: The rise and fall of a West European textile-worker migration system: Leiden, 1586-1700
L.A.C.J. Lucassen, B. de Vries in: Les ouvriers qualifies de l'industrie (XVIe-XXe siecle). Formation, emploi, migrations (2001), p. 23-42
123   Boekredactie: Een bizar experiment. De lange schaduw van de Sovjet-Unie.
A.W.M. Gerrits (2001), p. 231
124   Hoofdstuk: Een bizar experiment: de Sovjet-Unie (1917-1991)
A.W.M. Gerrits in: Een bizar experiment. De lange schaduw van de Sovjet-Unie. (2001), p. 13-40
125   Artikel: Historici tussen dictatuur en democratie
A.W.M. Gerrits in: De Nieuwste Tijd, Vol. 1/3 (2001)
126   Hoofdstuk: Sekse en nationaliteit als ordenend princi-pe. De uitslui-ting van vrouwen en vreemdelingen op de Neder-landse arbeids-markt (1900-1995)
L.A.C.J. Lucassen in: Sociaal Nederland. Contouren van de twintigste eeuw (2001), p. 87-107
127   Artikel: Grensoverschrijding: vrouwen en gender in historische migratiestudies
L.A.C.J. Lucassen in: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis, Vol. 2001 (2001), p. 9-35
128   Hoofdstuk: Tellen en geteld worden. Vreemdelingen in de Nederlandse volks- en beroepstellingen (1899-1971)
C.J. van Eijl, L.A.C.J. Lucassen in: Nederland een eeuw geleden geteld. Een terugblik op de samenleving rond 1900 (2001), p. 159-184
129   Hoofdstuk: A many-Headed monster: The evolution of the passport System in the Netherlands and Germany in the Long Nineteenth Century
L.A.C.J. Lucassen in: Documenting Individual Identity: The Development of State Practices in the Modern World (2001), p. 235-255
130   Hoofdstuk: Naar de laatste Parijse mode. Luikse strohoedenmakers in Nederland 1781-1900
J.C.A.M. Cottaar, L.A.C.J. Lucassen in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg/ Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (2001), p. 21-61