The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2001

101 tot 110 van 1122
1 ... 81   91   101   111   121 ... 221 ... 331 ... 441 ... 561 ... 671 ... 781 ... 891 ... 1001 ... 1121

101   Artikel: Hij is niet hier, hij is niet daar, hij is in Amerika!
F.C.J. Ketelaar in: Radicaal, Vol. 6 (2001), p. 18-20
102   Artikel: Tacit Narratives: The Meanings of Archives
F.C.J. Ketelaar in: Archival science, Vol. 1 (2001), p. 143-155
103   Hoofdstuk: A quoi les reseaux?
F.C.J. Ketelaar in: Gli archivi dalla carta alle reti. Le fonti di archivio e la loro communicazione. Atti del convegno Firenze, 6-8 maggio 1996 (2001), p. 61-63
104   Boek: Holland in Ann Arbor. The Fiftieth Anniversary of The Netherlands Visiting Professorship at the University of Michigan
F.C.J. Ketelaar, E. Ketelaar - de Vries Reilingh (2001)
105   Hoofdstuk: Vormen van archieven/Forming Archives
F.C.J. Ketelaar in: Jaarverslag/Annual report 2000 Brill (2001), p. 49-64
106   Artikel: Over de Nadere Reformatie in Friesland
Ph. Breuker in: Documentatieblad Nadere Reformatie, Vol. 25 (2001), p. 19-38
107   Artikel: Nogmaals over de positie van de Gereformeerde Kerk in Friesland rond het
Ph. Breuker in: Documentatieblad Nadere Reformatie, Vol. 25 (2001), p. 39-42
108   Artikel: It Frysk folksliet
Ph. Breuker in: It Beaken : meidielingen fan de Fryske Akademy, Vol. 63 (2001), p. 41-56
109  download 158393 Artikel: Verschiedene Welten: Kinokultur in BrĂ¼ssel und Amsterdam
K.H.F.M. Dibbets, Guido Convents in: Die alte Stadt, Vol. 28 (2001), p. 240-246
110   Hoofdstuk: Opkomst en ondergang van het bioscooporkest
K.H.F.M. Dibbets in: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (2001), p. 625-629