The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2001

1011 tot 1020 van 1122
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 441 ... 561 ... 671 ... 781 ... 891 ... 991   1001   1011   1021   1031 ... 1121

1011   Boekbespreking: 
M.L. Barend -van Haeften in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 5 (2001), p. 332-334 , Nederlanders in West-Afrika 1600-1650. Angola, Kongo en São Tomé. Bezorgd door René Baesjou
1012   Boekbespreking: 
J. Jansen in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 18 (2001), p. 55-56 , Limae labor et mora
1013   Boekbespreking: 
J. Jansen in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 18 (2001), p. 329- , Hugo Grotius, The antiquity of the Batavian Republic. With the notes by Petrus Scriverius. Ed. and transl. Jan Waszink et al.
1014   Boekbespreking: 
J. Jansen in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 18 (2001), p. 259- , Constantijn Huygens, Dingen, ed. J.P.G. Heersche en H.M. Hermkens, met medewerking van anderen
1015   Boekbespreking: 
J. Jansen in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, Vol. 117 (2001), p. 193-196 , Schelmen en prekers: genres en de transmissie van cultuur in vroegmodern Europa
1016   Boekbespreking: 
J. Jansen in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, Vol. 117 (2001), p. 316-317 , De mensen van vroeger, de hoven van weleer. Over de receptie van de klassieken in de Europese literatuur
1017   Boekbespreking: 
W.J. Hanegraaff in: Religion, Vol. 31 (2001), p. 101-104 , Forbidden Rites: A Necromancer's Manual of the Fifteenth Century
1018   Boekbespreking: Globalization and Gender
G.E.E. Verstraete in: Signs: Journal of Women in Culture and Society, Vol. 26 (2001), p. 1298-1302 , International Relations in a Global Age: A Conceptual Challenge
1019   Boekbespreking: Globalization and Gender
G.E.E. Verstraete in: Signs: Journal of Women in Culture and Society, Vol. 26 (2001), p. 1298-1302 , Political Economy, Power and the Body: Global Perspectives
1020   Boekbespreking: De Florentijn en de Milanees
R. de Rooy in: Trouw (2001), Mijn Leven