The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2000

31 tot 40 van 1212
1   11   21   31   41   51 ... 121 ... 241 ... 361 ... 481 ... 601 ... 721 ... 841 ... 961 ... 1081 ... 1211

31   Artikel: "Eenen nieuwen stede, ergens daer sij ons ender haer ter besten oorbaer staedt". Over de wording van de stad Naarden in de tweede helft van de veertiende eeuw
H. van Engen, A. Kos, R.J. Rutte in: Tussen Vecht en Eem, Vol. 18 (2000), p. 96-105
32   Artikel: Buren "geliik wy die nu begrepen hebben ende begraeven". De aanleg van een nieuwe stad in de late middeleeuwen
R.J. Rutte in: De drie steden. Regionaal-historisch tijdschrift voor het rivierenland, Vol. 21 (2000), p. 43-47
33   Artikel: Gypsies in the Diaspora? The Pitfalls of a Biblical Concept
W.H. Willems, L.A.C.J. Lucassen in: Social History, Vol. 6 (2000), p. 251-269
34   Boekbespreking: Teksten als koopwaar. Recensie
C.P.H.M. Mair - Tilmans in: Sixteenth Century Journal, Vol. 31 (2000), p. 513-514 , Teksten als koopwaar: Vroege drukkers verkennen de markt. Een kwantitatieve analyse van de productie van Nederlandstalige boeken (tot circa 1550) en de 'lezershulp' in de seculiere prozateksten
35  download 26113 Artikel: Stalin as a Marxist Philospher
E. van Ree in: Studies in East-European thought, Vol. 52 (2000), p. 259-308
36   Artikel: Du texte à la diffusion, de la diffusion au texte
J. Koopmans in: Le moyen français, Vol. 46-47 (2000), p. 309-326
37   Artikel: A logic of vision
M. van Lambalgen, J.M. van der Does in: Linguistics and Philosophy, Vol. 23 (2000), p. 1-92
38   Artikel: Partial probability: theory and applications
F.P.J.M. Voorbraak in: International Journal of Uncertainty and Knowledge-Based Systems, Vol. 8 (2000), p. 331-345
39   Rapport: A note on the surveillance state space size
N.A. Massios (2000)
40   Rapport: Semantics as a foundation for psychology: a case study of Wason's selection task
K. Stenning, M. van Lambalgen (2000)