The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2000

11 tot 20 van 1213
1   11   21   31 ... 121 ... 241 ... 361 ... 481 ... 601 ... 721 ... 841 ... 961 ... 1091 ... 1211

11   Artikel: Multireligieus Nederland
G.P.P. van Tillo in: Ons Erfdeel, Vol. 2 (2000), p. 194-199
12   Boekredactie: Poetry and other prose/Poesies et autres proses (Samuel Beckett Today/aujourd'hui 8)
M. Engelberts, M. Buning, S. Houppermans (2000), p. 222
13   Hoofdstuk: Avant-propos / Introduction
M. Engelberts in: Poetry and other prose/Poesies et autres proses (2000), p. 7 / 11-9 / 13
14   Boekbespreking: Het Duitse vraagstuk bestaat niet meer
W.F.B. Melching in: Historisch Nieuwsblad, Vol. 2 (2000), p. 52-53 , Geschiedenis van het heden
15   Boekbespreking: Public Relations en Politiek in de vroeg-moderne Tijd
W.F.B. Melching in: Historisch Nieuwsblad, Vol. 10 (2000), p. 50- , De schaduw van het Teutoburgerwoud. Een Duitse politieke zedenschets van tien eeuwen
16  download 100337 Proefschrift: Resource Bounded Belief revision
R. Wassermann (2000)
17   Artikel: De ouden leven nog!
M.D. Lauxtermann in: Lychnari : Verkenningen in het Griekenland van Nu, Vol. 5 (2000), p. 28-31
18   Hoofdstuk: Medieval Latin and Byzantine accentual metrics
M.D. Lauxtermann in: Poesia dell' alto medioevo europeo: manoscritti, lingua e musica dei ritmi latini (2000), p. 107-117
19   Artikel: Hij is niet hier, hij is niet daar, hij is in Amerika!
F.C.J. Ketelaar in: Radicaal, Vol. 5 (2000), p. 16-
20   Artikel: Hij is niet hier, hij is niet daar, hij is in Amerika!
F.C.J. Ketelaar in: Radicaal, Vol. 5 (2000), p. 14-15