The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1999

941 tot 950 van 1196
1 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 921   931   941   951   961 ... 1071 ... 1191

941   Hoofdstuk: Hildegard en de engelenkoren
J.E. Vetter in: toen verscheen mij een wonderbaarlijke cirkel. Bijdragen bij de negenhonderste geboortedag van Hildegard von Bingen (1999), p. 49-62
942   Hoofdstuk: Hoe klinkt een roos?
J.E. Vetter in: Over rozen (1999), p. 46-51
943   Hoofdstuk: Muziek en tijd
J.E. Vetter in: Van tijd tot tijd (1999)
944   Hoofdstuk: Theatre Iconography
R.L. Erenstein in: Picturing Performance: The Iconography of the Performing Arts in Concept and Practice (1999), p. 136-149
945   Boek: Een eeuw Nederlands toneel: Tussen traditie en vernieuwing
R.L. Erenstein (1999), 30 p.
946   Hoofdstuk: Contour and Structure. A Categorial Account of Alignment
H.L.W. Hendriks in: Constraints and Resources in Natural Syntax and Semantics (1999), p. 155-174
947   Hoofdstuk: The Logic of Tune. A Proof-Theoretic Analysis of Intonation
H.L.W. Hendriks in: LACL 97. Logical Aspects of Cumputational Linguistics (1999), p. 132-159
948   Hoofdstuk: Indirect Speech Acts. Politeness and the Civilizing Process
H.L.W. Hendriks in: Proceedings of Amstellogue '99 (1999), p. 53-57
949   Hoofdstuk: Leibniz on rational grammar
J. Maat in: Studies in the History of the Langauge Sciences volume 95: History of Linguistics 1996 (1999), p. 113-122
950   Hoofdstuk: Questioning to resolve decision problems
R.A.M. van Rooy in: Proceedings of the 12th Amsterdam Colloquium (1999), p. 211-216