The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1999

851 tot 860 van 1196
1 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831   841   851   861   871 ... 951 ... 1071 ... 1191

851   Boekbespreking: Voor Eco is God als een volmaakte bibliotheek
R. de Rooy in: Trouw, Vol. 13/3 (1999), p. 43-, Het labyrint van de wereld. Leven en werk van Umberto Eco
852   Artikel: Muziek: communicatievorm of autonoom klanksysteem
A. van der Schoot in: Tijdschrift voor Muziektheorie, Vol. 4 (1999), p. 34-39
853   Artikel: Rational order in tone scales and cone scales
A. van der Schoot in: Filozofski Vestnik, Vol. XX (1999), p. 191-200
854   Artikel: Racionalni red v tonskih lestvihac in pri zgradi storzev
A. van der Schoot in: Borec, Vol. 575-576 (1999), p. 28-39
855   Artikel: Het pentagon als tempel
A. van der Schoot in: Arthesis, Vol. 13 (1999), p. 297-300
856   Boekbespreking: Een grote terts legt geen eieren
A. van der Schoot in: Nexus, Vol. 24 (1999), p. 170-175 , The Aesthetics of Music
857   Boek: Vertellers met een lijf: een sondering van de geschiedenis van het klassiek Griekse verhaal
I.J.F. de Jong (1999), 25 p.
858  download 475036 Proefschrift: Over het concept van kunst- en cultuurgeschiedenis in het Alte en Neue Museum te Berlijn (Band 1 + 2)
E.A.H. van Wezel (1999), p. 410 + 188
859  download 471547 Proefschrift: De Nederlandse Unie
W. ten Have (1999), p. 601
860  download 470717 Proefschrift: Voor Volkenbond en vrede. Nederland en het streven naar een nieuwe wereldorde 1919-1946
R.C. van Diepen (1999), p. 392