The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1999

721 tot 730 van 1196
1 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 701   711   721   731   741 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1191

721   Artikel: Kunst en religie in dienst van het behoud en de onderlingen acceptatie van verschillende culturen
G.P.P. van Tillo in: Forum, Vol. april (1999), p. 13-18
722   Boekbespreking: Manuscriptencollectie Reading geboekstaafd
M. Engelberts in: Het Beckett Blad (1999), p. 14-15 , Beckett at Reading: Catalogue of the Beckett Manuscirpt Collection at the University of Reading
723   Boekbespreking: Beckett in Berlijn, festival in 2000
M. Engelberts in: Het Beckett Blad (1999), p. 21-22 , Beckett in Berlijn, festival in 2000
724   Hoofdstuk: Killer Queens. The Recycling of Jezebel and Herodias as Fin de Siecle Phantasies
C.H.C.M. Jans -Vander Stichele in: Recycling Biblical Figures (Studies in Theology and Religion) (1999), p. 192-204
725   Boekbespreking: .
C.H.C.M. Jans -Vander Stichele in: De Bazuin, Vol. 82 (1999), p. 27-, Paulus"Man van twee werelden
726   Boekbespreking: .
C.H.C.M. Jans -Vander Stichele in: Tijdschrift voor Theologie, Vol. 39 (1999), p. 191-192 , Endzeit und Entschlafene: Syntaktisch-sigmatische, semantische und pragmatische Analyse von 1 Kor 15
727   Artikel: Inleiding Pasen (4 april 1999)
C.H.C.M. Jans -Vander Stichele in: Tijdschrift voor Verkondiging, Vol. 71 (1999), p. 188-191
728   Artikel: Horror voor een hoer'in
C.H.C.M. Jans -Vander Stichele in: Interpretatie : Tijdschrift voor Bijbelse Theologie, Vol. 7 (1999), p. 4-5
729   Boek: Rationality in legal argumentation. A critical survey of theories on the justification of legal decisions
E.T. Feteris (1999), 225 p.
730   Artikel: 'En nu, broeders ... en zusters'. Inclusief taalgebruik in de Nieuwe Bijbelvertaling
C.H.C.M. Jans -Vander Stichele in: Vier in Eén, Vol. 1 (1999), p. 9-10