The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1999

691 tot 700 van 1196
1 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 671   681   691   701   711 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1191

691   Hoofdstuk: Slips of the tongue in first and second language production
W.M. Poulisse in: Abstracts EUROSLA 9, The ninth Annual Conference of the European Second Language Association (1999), p. 1-1
692   Hoofdstuk: Slips of the tongue in second language speech and reading
W.M. Poulisse in: Abstracts AILA ' 99 Tokyo, 12 th World Congress of Applied Linguistics (1999)
693   Hoofdstuk: Afasiologie
R.S. Prins, B.T. Tervoort in: De Nederlandse taalkunde in kaart (1999), p. 187-192
694   Hoofdstuk: Mens en Milieu. Een humanistisch perspectief op duurzaamheid
W. Achterberg in: De Menselijke Maat (1999), p. 190-209
695   Hoofdstuk: De vaderlandse imperatief: begripsverandering en politieke conjunctuur, 1763- 1813
N.C.F. van Sas in: Vaderland: een geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 1940 (1999), p. 275-308
696   Hoofdstuk: Drama in the Netherlands
M.B. Smits-Veldt in: Spectaculum Europaeum. Theatre and spectacle in Europe/ Histoire du spectacle en Europe (1999), p. 233-255
697   Hoofdstuk: Aandacht voor het nationaal verleden bij een burger in de marge van de Romantiek
M.B. Smits-Veldt in: De as van de Romantiek. Opstellen aange-bopden aan prof. W. van den Berg bij zijn afscheid als hoogleraar Moderne Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (1999), p. 253-263
698   Boek: In een web van vriendschap. Brieven van Nederlandse vrouwen uit de 17de eeuw
M.B. Smits-Veldt (1999)
699   Artikel: Landschap en poezie: Vergilius 'Aenais' 6.1-242
J.J.L. Smolenaars in: Lampas, Vol. 32 (1999), p. 179-198
700   Hoofdstuk: Catholicism and Resistance to the Reformation in the Northern Netherlands
J.W. Spaans in: Reformation, Revolution and Civil War in France and the Netherlands 1555-1585 (1999), p. 149-163