The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1999

41 tot 50 van 1196
1 ... 21   31   41   51   61 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1191

41   Artikel: 'Een zoo schaars aangekweekt, en toch zoo allernuttigst talent.' Rederijkers, studenten en voordrachtskunst in de negentiende eeuw
O.C.W. Westers in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 16 (1999), p. 31-37
42   Hoofdstuk: Het evangelie van een Friese couleur locale. Amateurtoneel als doorgeefluik van provinciale identiteitsvorming, 1860-1885
O.C.W. Westers in: De as van de Romantiek. Opstellen aangeboden bij het afscheid van Willem van den Berg (1999), p. 304-315
43   Boekbespreking: Review of A.B.G.M. van Kalmthout, Muzentempels. Multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914
O.C.W. Westers in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 16 (1999), p. 307-310 , Muzentempels. Multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914
44   Artikel: Tijdschriftstudie en historisch receptie-onderzoek: de receptie van Proust in Nederland
S.M.E. van Wesemael in: TS : Tijdschrift voor Tijdschriftstudies, Vol. 6 (1999), p. 4-15
45   Artikel: Mistig overspel. Gustave Flaubert en Alain Robbe-Grillet
S.M.E. van Wesemael in: Armada, Vol. juni (1999), p. 29-37
46   Hoofdstuk: A la recherche du temps perdu, une complexite ordonnee
S.M.E. van Wesemael, J. van Brederode in: Jaarboek Marcel Proust Vereniging (1999), p. 27-47
47   Boekbespreking: Review of Alain de Botton, How Proust can change your life
S.M.E. van Wesemael in: Jaarboek - Marcel Proust Vereniging (1999), p. 130-131 , How Proust can change your life
48   Hoofdstuk: De schilder en zijn werk
J.P.B.M. de Vries in: Schilder met verve, tentoonstellingscatalogus Singer Museum Laren (1999), p. 23-61
49   Boekredactie: St Kitts and the Atlantic Creoles: the texts of Samuel Augustus Mathews in perspective.
P. Baker, A. Bruyn (1999)
50   Hoofdstuk: The texts of Samuel Augustus Mathews.
P. Baker, A. Bruyn, N. Shrimpton, L. Winer in: St Kitts and the Atlantic Creoles: the texts of Samuel Augustus mathews in perspective. (1999), p. 5-47