The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1999

451 tot 460 van 1196
1 ... 111 ... 231 ... 351 ... 431   441   451   461   471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1191

451   Hoofdstuk: Rampreizen en Romantiek
M.L. Barend -van Haeften, P.J. Verkruijsse in: De as van de Romantiek. Opstellen aangeboden bij het afscheid van Willem van den Berg (1999), p. 13-33
452   Boekbespreking: Reizen in de Renaissance
M.L. Barend -van Haeften in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 6 (1999), p. 380-381 , 1. Reizen en reizigers in de Renaissance. Eigen en vreemd in oude en nieuwe werelden; 2. Touring the Low Countries. Accounts of British Travellers, 1660-1720
453   Hoofdstuk: Het groteske als trait d'union tussen Romantiek, historische avant-garde en postmodernisme
K.D. Beekman in: De as van de romantiek. Opstellen aangeboden aan prof. dr. W. van den Berg bij zijn afscheid als hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (1999), p. 34-45
454   Hoofdstuk: Introductie op De as van de romantiek.
K.D. Beekman in: De as van de romantiek. Opstellen aangeboden aan prof. dr. W. van den Berg bij zijn afscheid als hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (1999), p. 9-9
455   Hoofdstuk: Introductie
K.D. Beekman, M.T.C. Mathijsen, G.J. Vis in: Een bedachtzame beeldenstorm. Beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en negentiende eeuw (1999), p. 7-10
456   Hoofdstuk: Kees 't Hart
K.D. Beekman in: Kritisch Lexicon van de Nederlandstalige literatuur na 1945 (1999), p. 1-12
457   Hoofdstuk: Louis Ferron, Turkenvespers
K.D. Beekman in: Lexicon van literaire werken, nr. 44 (1999), p. 1-9
458   Boekredactie: De as van de romantiek. Opstellen aangeboden aan prof. dr. W. van den Berg bij zijn afscheid als hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
K.D. Beekman, M.T.C. Mathijsen, G.F.H. Raat (1999), p. 320
459   Boekredactie: Willem van den Berg: Een bedachtzame beeldenstorm. Beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en negentiende eeuw
K.D. Beekman, M.T.C. Mathijsen, G.J. Vis (1999), p. 351
460   Artikel: Aeschylus, Prometheus, 109
N. van der Ben in: Mnemosyne, Vol. 52 (1999), p. 181-187