The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1999

31 tot 40 van 1196
1   11   21   31   41   51 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1191

31   Proefschrift: Georges Perec. La Contrainte du reel
M. van Montfrans (1999), p. 432
32  download 470848 Proefschrift: Prosodic Aspects of Information Structure in Discourse
M.E. van Donzel (1999), p. 194
33   Hoofdstuk: Ruth as a Foreign Worker and the Politics of Exogamy
A. Brenner in: Ruth and Esther : a feminist companion to the Bible (1999), p. 158-162
34   Boekbespreking:
I.E. Zwiep in: The Library, Vol. 21 (1999), p. 274-276 , A Catalogue of Samaritan Manuscripts in the British Library
35   Artikel: Lichtekooi uit Oosterschelde opgevist. Over een erotisch insigne uit de collectie H.J.E. van Beuningen
J.H. Winkelman in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 16 (1999), p. 220-224
36   Artikel: Face to face with Rembrandt
E. van de Wetering in: Holland Horizon, Vol. december (1999), p. 26-31
37   Artikel: Overhaaste success story's
E. van de Wetering in: Hypothese, Vol. 6 (1999), p. 13-13
38   Hoofdstuk: The multiple functions of Rembrandt's self portraits
E. van de Wetering in: exhib. Cat. 'Rembrandt by himself', National Gallery, London/ Koninklijk Kabinet van Schilderijen Het Mauritshuis, Den Haag (1999), p. 8-37
39   Hoofdstuk: Conservation- Restoration ethics and the problem of modern art
E. van de Wetering in: Modern Art: Who Cares? An intyerdisciplinary research project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art (1999), p. 247-249
40   Hoofdstuk: The aged painting and the necessities and possibilities to know its original appearance
E. van de Wetering in: Conservare necesse est, Festskrift til Leif Einar Plahter (1999), p. 259-264