The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1999

231 tot 240 van 1196
1 ... 111 ... 211   221   231   241   251 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1191

231   Boekbespreking: Review of Cees Willemsen, Van God los. Geschiedenis van de psychiatrische inrichting Sint-Antonius, 1902-1967
M.F. Gijswijt - Hofstra in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 114 (1999), p. 636-638 , Van God los. Geschiedenis van de psychiatrische inrichting Sint-Antonius, 1902-1967
232   Artikel: Wilhelm Meisters kulturpolitische Sendung
K.F. Gille in: Weimarer Beiträge, Vol. 3 (1999), p. 432-443
233   Hoofdstuk: Zur Einfuhrung in Wilhelm Meisters Lehrjahre
K.F. Gille in: Von Goethe war die Rede (1999), p. 97-115
234   Hoofdstuk: Pladoyer fur eine Konstellationsforschung. Am Beispiel von Friedrich Nicolai und Schillers
K.F. Gille in: Konzepte und Perspektiven germanistischer Literaturwissenschaft (1999), p. 171-181
235   Artikel: De nieuwe maakbaarheid. Mobilisatiedenken in de draagvlakdemocratie
I. de Haan in: Facta, Vol. 7 (1999), p. 14-17
236   Artikel: The Netherlands and the Novemberpogrom
I. de Haan in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung, Vol. 8 (1999), p. 155-176
237  download 472366 Proefschrift: ...And the pursuit of national health : the incremental strategy toward national health insurance in the United States of America
J.W. Kooijman (1999), p. 262
238   Artikel: Nodeloze onrust. Het roomse karakter van Vondels Gysbrecht van Aemstel
J.M. Koppenol in: Nederlandse Letterkunde, Vol. 4 (1999), p. 313-329
239   Artikel: La Republique batave et le 18-Brumaire. La grande illusion
A.R.M. Jourdan in: Annales historiques de la Révolution française, Vol. 4 (1999), p. 755-772
240   Hoofdstuk: L'eclipse d'un soleil: Louis XVI et les projets monumentaux de la Revolution
A.R.M. Jourdan in: Symbols, myths and images of the French Revolution (1999), p. 135-147