The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1999

11 tot 20 van 1196
1   11   21   31 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1191

11  download 474973 Proefschrift: De receptie van Proust in Nederland
S.M.E. van Wesemael (1999), p. 426
12   Proefschrift: Melancholische spiegels. Voorstellingen van gebrek en verlangen vrouwelijkheid en kunstenaarschap in het werk van Anselm Feuerbach
M.I.D. van Rijsingen (1999), p. 283
13   Hoofdstuk: Sprache, Bild und Spiel - zur Poetik Tankred Dorsts
D. Hensing in: Das Sprach-Bild als textuelle Interaktion (1999), p. 305-326
14   Boek: De uitbaters van herberg "De gemiste kans". Duitse inlellectuelen en het politieke tekort [afscheidscollege op 20 november 1998 Universiteit van Amsterdam]
M.C. Brands (1999), 56 p.
15   Boek: Duitsland als Nederlands probleem. De Nederlands-Duitse betrekkingen tussen openheid en eigenheid [Rede uitgesproeken bij het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de RUG]
F.W. Boterman (1999), 47 p.
16  download 473040 Proefschrift: Preaching in Fourteenth-Century Bohemia. The life and ideas of Milicus de Chremsir (+1374) and his significance in the historiography of Bohemia
P.C.A. Moree (1999), p. 290
17  download 470570 Proefschrift: De poetica van Osip Mandelstam: Het metatekstuele aspect
S. Chindine (1999), p. 220
18  download 472826 Proefschrift: Dienaren van het gezag. De Amsterdamse politie tijdens de bezetting
A.J.J. Meershoek (1999), p. 488
19  download 470243 Proefschrift: Beelden van Joas
E. van den Berg (1999), p. 245
20  download 472145 Proefschrift: Grounding in English and Arabic News Discourse
E.N. Khalil (1999), p. 279