The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1999

131 tot 140 van 1196
1 ... 111   121   131   141   151 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1191

131   Hoofdstuk: Marmontel, historien et memorialiste
A.R.M. Jourdan in: Memorable Marmontel (1999), p. 41-54
132   Hoofdstuk: Translation of Latin Legenda in: Jan Huygen van Linschoten and the Moral Map of Asia
C.L. Heesakkers in: Jan Huygen van Linschoten and the Moral Map of Asia. The Plates and Text of the Itinerario and Icones, habitus gestusque Indorum ac Lusitanorum per Indiam viventium (1999), p. 187-265
133   Hoofdstuk: Het begrip Vaderland in de Nederlandse geschiedschrijving van eind 16e tot de eerste helft van de 18e eeuw
E.O.G. Haitsma Mulier in: Vaderland. Een geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 1940 (1999), p. 163-179
134   Boekbespreking: Review of H. van Veen, Cosimo I de' Medici. Vorst en Republikein
E.O.G. Haitsma Mulier in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 112 (1999), p. 270-278 , Cosimo I de' Medici. Vorst en Republikein
135   Boekbespreking: Review of J.M. Headley, Tommaso Campanella and the transformation of the world
E.O.G. Haitsma Mulier in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 112 (1999), p. 135-137 , Tommaso Campanella and the transformation of the world
136  download 518750 Boekbespreking: 
E.O.G. Haitsma Mulier in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 114 (1999), p. 610-611 , Het tolerantiedebat in de Franstalige geleerdentijdschriften: uitgegeven in de Republiek der Verenigde ProvinciĆ«n in de periode 1684-1753
137  download 518751 Boekbespreking: 
E.O.G. Haitsma Mulier in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 114 (1999), p. 605-607 , Gerard de Lairesse: an artist between stage and studio
138   Hoofdstuk: Multi-speaker vowel classification with adaptive neural nets
D.J.M. Weenink, L.C.W. Pols in: Proceedings XIVth International Congress of Phonetic Sciences ICPhS'99. Vol. 3 (1999), p. 1633-1636
139   Artikel: Het Deltaplan in de literatuurgeschiedenis. Naar aanleiding van de verschijning van een nieuwe klassiekenreeks
E.A. Kuitert in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, Vol. 115 (1999), p. 1-14
140   Hoofdstuk: Gelassenheit: oorspronkelijk denken en beschrijven
K.J. Brons in: De reikwijdt van het geduld. Wijsgerige en theologische opstellen, aangeboden aan Auke de Jong (1999), p. 50-64