The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FGw" en publicatiejaar: "1999"

AuteurT. Wiersma
TitelTwee eeuwen zoeken naar medische bewijsvoering: De gespannen verhouding tussen experimentele fysiologie en klinische epidemiologie
PromotorG.H. de Vries
Co-promotorJ.P. Vandenbroucke
Datum28-05-1999
UitgeverBoom/Belvédère
PlaatsAmsterdam, Overveen
Jaar1999
Pagina's317
ISBN9053525149
FaculteitFaculteit der Geesteswetenschappen
Instituut/afd.FGw: Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA)
SamenvattingIn deze methodologiegeschiedenis van de geneeskunde wordt beschreven hoe de experimentele fysiologie er in de eerste helft van de negentiende eeuw in slaagt aan te tonen dat levende wezens niet beheerst worden door onberekenbare levenskrachten, maar beantwoorden aan vaste natuurwetten, net zoals de anorganische natuur. De geboorte van de natuurwetenschappelijke geneeskunde is daarmee een feit.
Deze nieuwe benadering van de geneeskunde blijkt niet onmiddellijk te leiden tot belangrijke vooruitgang in de behandeling van patiënten. Om die reden zoekt de twintigste-eeuwse geneeskunde in toenemende mate haar toevlucht tot statistisch-epidemiologische technieken. Zo kan men voor het aantonen van therapeutische effectiviteit momenteel vrijwel niet meer zonder een experiment waarbij het effect bij een groep patiënten vergeleken wordt met het effect in een controlegroep.
De vraag rijst hoe de statistische resultaten van deze technieken zich verhouden tot de overtuiging van de natuurwetenschappelijke geneeskunde dat verschijnselen door wetten zijn bepaald. Beide benaderingen blijken niet goed op elkaar aan te sluiten, waardoor medisch-wetenschappelijke kennis aanzienlijke ruimte laat voor verschillende interpretatie. De (historische) analyse van de auteur werpt nieuw licht op actuele discussies rond beleidsvoering bij concrete medische problemen.
‘Twee eeuwen zoeken naar medische bewijsvoering’ bevindt zich op het grensgebied van geneeskunde, geschiedenis en filosofie en is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in historische en actuele problemen van de geneeskunde.
TaalNederlands
Soort documentProefschrift
Download
Document finderUvA-Linker