The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1998

621 tot 630 van 1544
1 ... 151 ... 301 ... 461 ... 601   611   621   631   641 ... 771 ... 921 ... 1071 ... 1231 ... 1381 ... 1541

621   Artikel: Eer en schande van Floris V. Twee oude twistpunten over de geschiedenis van een Hollandse graaf
J.W.J. Burgers in: Holland, Vol. 30 (1998), p. 1-21
622   Hoofdstuk: De grafelijke raad in Holland in de dertiende euw. De evolutie van een centraal bestuursorgaan en de rol daarin van de grafelijke klerken
J.W.J. Burgers in: Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (1998), p. 67-109
623   Boekbespreking: De Haarlemse gravenportretten. Hollandse geschiedenis in woord en beeld
J.W.J. Burgers in: Holland, Vol. 30 (1998), p. 48-49 , -
624   Boekbespreking: Politiek en historiografie. Het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw
J.W.J. Burgers in: Millennium: tijdschrift voor Middeleeuwse studies, Vol. 12 (1998), p. 177-180 , -
625   Boekredactie: Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag
D.P. Blok, J.W.J. Burgers, E.C. Dijkhof, P.A. Henderikx, G. van Herwijnen (1998), p. 455
626   Hoofdstuk: al-Sharif al-Aqili (c. 350-450 / 960-1060)
P. Smoor in: Encyclopedia of Arabic Literature (1998), p. 705-705
627   Hoofdstuk: Tamim ibn al-Mu'izz li-Din Allah al-Fatimi (337-74/948-84)
P. Smoor in: Encyclopedia of Arabic Literature (1998), p. 756-756
628   Artikel: Kennis en emoties
F.P.I.M. van Vree in: Feit & fictie, Vol. IV (1998), p. 6-6
629   Boekbespreking: Huizinga en de troost van de geschiedenis. Verbeelding en rede
F.P.I.M. van Vree in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 113 (1998), p. 501-502 , Boekbespreking
630   Boekbespreking: Handboek Culturele Studies. Concepten-Problemen-Methoden
F.P.I.M. van Vree in: TvL. Tijdschrift voor Literatuurwetenschap, Vol. III (1998), p. 74-76 , Boekbespreking