The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1998

41 tot 50 van 1544
1 ... 21   31   41   51   61 ... 151 ... 301 ... 461 ... 611 ... 771 ... 921 ... 1071 ... 1231 ... 1381 ... 1541

41  download 176982 Hoofdstuk: Thematique et inspiration d'un poete hebreu de Provence de la fin du XIIIe siecle: le cas d'Isaac Gorni
A. Schippers in: Toulouse a la croisee des cultures. Actes du Ve Congres international de l'Association Internationale d'Etudes Occitanes, Toulouse 19-24 aout 1996 (1998), p. 275-281
42   Artikel: De Muiderkring in beeld. Een vaderlands gezelschap in negentiende-eeuwse schilderijen
M.B. Smits - Veldt in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 15 (1998), p. 278-288
43   Artikel: Reflectie en reflexen: de politieke dimensie in de theater-performance
M.L. Kolk in: Documenta: tijdschrift voor theater, Vol. XVI (1998), p. 14-31
44   Hoofdstuk: De sociale positie van de actrice 1875-1997
M.L. Kolk in: Vrouwen - Leven en Werk in de Twintigste Eeuw (1998), p. 314-321
45   Hoofdstuk: Vrouwentheater op een breukvlak: beeld, zelfbeeld, lichaam
M.L. Kolk in: Wie zou ik zijn als ik zijn kon: Vrouw en theater 1975-1998 (1998), p. 16-41
46   Artikel: De muziek is een vrouw. Over sekse en seksualiteit in Wagner's muziektheater
M.L. Kolk in: Armada, Vol. 12 (1998), p. 103-115
47   Proefschrift: Discourse on the frame. The making and unmaking of Indonesian women artists
C.M. Pol (1998), p. 237
48   Proefschrift: Nieuwe deelgenoten in de wetenschap. Vrouwelijke studenten en docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen 1871-1919
I.E. de Wilde (1998), p. 378
49   Proefschrift: Jaren van berekening. Toepassingsgerichte initiatieven in de Nederlandse wiskundebeoefening 1945-1960
G. Alberts (1998), p. 493
50   Hoofdstuk: Telling Objects: A Narrative Perspective on Collecting
M.G. Bal in: The Cultures of Collecting (1998), p. 123-145