The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1998

461 tot 470 van 1544
1 ... 151 ... 301 ... 441   451   461   471   481 ... 611 ... 771 ... 921 ... 1071 ... 1231 ... 1381 ... 1541

461   Hoofdstuk: Onder waarborging eener wijze constitutie
N.C.F. van Sas in: De eeuw van de Grondwet. Grondwet en politiek in Nederland 1798-1917 (1998), p. 114-145
462   Hoofdstuk: 'Jusqu'a la mer.' Vrijheid en onvrijheid aan de Rijn
N.C.F. van Sas in: Leven met Duitsland. Opstellen over geschiedenis en politiek (1998), p. 272-293
463  download 176983 Hoofdstuk: Les troubadours et la tradition poetique hebra?que en Italie et en Provence; les cas de Abraham ha--Bedarshi & Immanuel ha-Romi
A. Schippers in: Le Rayonnement des Troubadours; Colloque de l'AIEO Amsterdam. Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft (1998), p. 133-142
464  download 177313 Hoofdstuk: Some remarks on Hebrew Andalusian and Arabic Elegies
A. Schippers in: Jewish Studies in a New Europe, Proceedings of the Fifth Congress of Jewish Studies in Copenhagen 1994 (1998), p. 694-702
465  download 177316 Hoofdstuk: A Comment on the Arabic Words in the Maqre Dardeqe
A. Schippers in: Ever and 'Arav, Contacts between Arabic Literature and Jewish Literature in the Middle Ages and Modern Times (1998), p. 27-46
466  download 177317 Hoofdstuk: Hafs al-Quti's Psalms in Arabic rajaz metre (9th Century): a Discussion of Translations from Three Psalms (ps. 50,1 and 2)
A. Schippers in: Law, Christianity, and Modernism in Islamic Society, Proceedings of the 18th Congress of the UEAI, Katholieke Universiteit Leuven (1998), p. 133-146
467  download 177314 Artikel: Ha'arot 'achadot 'al shire shevach le-rabbi Yehudah ha-Lewi [Some Comments on Rabbi Yehudah Halevi's Songs of Praise]
A. Schippers in: Biqoret u-Farshanut, Vol. 32 (1998), p. 53-63
468  download 177315 Artikel: Die Knabenpoesie in der arabisch- und hebraisch-andalusischen Literatur
A. Schippers in: Forum Homosexualitat und Literatur, Vol. 31 (1998), p. 35-56
469  download 179838 Boekbespreking: El amor cortes en la lirica arabe y en la lirica provenzal
A. Schippers in: Bibliotheca Orientalis, Vol. 55 (1998), p. 300-304 , Bookreview
470   Boekbespreking: Oud en lelijk. Ouderdom in de cultuur van de Renaissance
M.B. Smits - Veldt in: Zeventiende Eeuw, Vol. 14 (1998), p. 174-175 , -