The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1998

31 tot 40 van 1544
1   11   21   31   41   51 ... 151 ... 301 ... 461 ... 611 ... 771 ... 921 ... 1071 ... 1231 ... 1381 ... 1541

31   Proefschrift: Muzentempels. Multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914
T. van Kalmthout (1998), p. 776
32   Artikel: Het visible human project als schouwtoneel van de 21e eeuw
M.A. Bleeker in: Etcetera (1998), p. 19-23
33   Hoofdstuk: Peters Poederdons
M.A. Bleeker in: Wie zou ik zijn als ik zijn kon. Vrouw en Theater (1970-1998) (1998), p. 207-215
34   Proefschrift: Dunque l'Italia ha perso il suo fascino? Io penso di no. Argumenterend schrijven in een tweede taal. Een analyse van argumentatieve teksten van Nederlandse studenten Italiaans
S.C. Vedder (1998), p. 318
35   Proefschrift: The organization of the Anatolian local cults during the 13th century B.C.
J.J.M. Hazenbos (1998), p. 279
36   Proefschrift: Geschiedschrijving als opdracht. Abel Herzberg, Jacques Presser en Loe de Jong over de jodenvervolging
C.M. Kristel (1998), p. 384
37   Hoofdstuk: Zafir al-Haddad (d. 529 / 1135)
P. Smoor in: Encyclopedia of Arabic Literature (1998), p. 817-818
38   Artikel: Kleren maken de man (niet): vertoon in de western-film Rio Bravo
P.W.J. Verstraten in: Informatiebulletin Onderzoekschool Literatuurwetenschap, Vol. 8 (1998), p. 60-62
39   Artikel: De blik van een kind maakt een cowboy tot man; De western-film Shane bekeken als breuk tussen plot en eigentijdse ontwikkelingen
P.W.J. Verstraten in: Skript. Historisch Tijdschrift, Vol. 20 (1998), p. 160-171
40   Boek: Quo usque tandem: Catilina, revolutionair of misdadiger? [eindexamenboek Latijn]
F.J.A.M. Meijer, Th. van de Vliet, e.a. (1998)