The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1998

21 tot 30 van 1544
1   11   21   31   41 ... 151 ... 301 ... 461 ... 611 ... 771 ... 921 ... 1071 ... 1231 ... 1381 ... 1541

21   Proefschrift: From eye to brain. Gilles Deleuze: refiguring the subject in film theory
P.P.R.W. Pisters (1998), p. 295
22   Proefschrift: L'ecriture solaire d'Helene Cixous. Travail du texte et histoires du sujet dans 'Portrait du Soleil'
C.W.M. Stevens (1998), p. 309
23   Proefschrift: Literatuur en muziek. De 4e symfonie van Andrej Bely
O.K. Zaoesskaja (1998), p. 539
24   Boekbespreking: Religion, literature and politics in Post-Reformation England 1540-1688
E.M. Gieskes - Knottenbelt in: Heythrop Journal. A Quarterly Review of Philosophy and Theology, Vol. 39/1 (1998), p. 85-86 , -
25   Boekredactie: Manifeste: Internationalitat
H.F. van den Berg, R. Gruttemaier (1998), p. 392
26   Hoofdstuk: Interpretation, Funktionalitat und Strategie. Versuch einer internationale Bestimmung des Manifests
H.F. van den Berg, R. Gruttemaier in: Manifeste: Intentionalitat (1998), p. 7-32
27   Hoofdstuk: Das Manifest - eine Gattung? Zur historiographischen Problematik einder deskriptiven Hilfkonstruktion
H.F. van den Berg in: Manifeste: Intentionalitat (1998), p. 193-226
28   Artikel: Anarchism and the Opacity of German Expressionism. Proposition for a Re-evaluation of the Expressionist Revolt
H.F. van den Berg in: - (1998), p. 8
29   Proefschrift: Broederschap & koningschap. Een onderzoek naar de betekenis van Gideon en Abimelek in het boek Richteren
P. van Midden (1998), p. 337
30   Proefschrift: Negatieve dialectiek en metafysische ervaring. Een onderzoek naar de Verlichtingsfilosofie
P. Egmond (1998), p. 209