The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1998

1391 tot 1400 van 1544
1 ... 151 ... 301 ... 461 ... 611 ... 771 ... 921 ... 1071 ... 1231 ... 1371   1381   1391   1401   1411 ... 1541

1391   Hoofdstuk: De onvoorwaardelijke relatie met een uitgever
M.T.C. Mathijsen in: Wisselend decor. Hommages aan Hella S. Haasse (1998), p. 101-109
1392   Artikel: Literatuur als leefwijze. Vanzelfsprekendheden in de literatuur
M.T.C. Mathijsen in: De negentiende eeuw, Vol. 22 (1998), p. 36-48
1393   Boekredactie: Je kunt me niet zoo laten verrekken'. De teloorgang van Willem Kloos. Documentenbiografie 1895-1896
M. Boers, M.T.C. Mathijsen (1998)
1394   Boekbespreking: Wezenlijke bezorgheid
M.T.C. Mathijsen in: Vrij Nederland, Vol. 18 april 1998 (1998), p. 79-79, De briefwisseling van de student Alexander Ver Huell 1840-1849
1395   Hoofdstuk: Wacht op mijn daden. Gesprek met mr. Johan Rudolph Thorbecke (1797-1872)
M.T.C. Mathijsen in: In Den Haag geschied. 750 jaar in verhalen en beschouwingen (1998), p. 145-161
1396   Artikel: 1798 : The recurrence of violence and two conceptualizations of history
J.T. Leerssen in: Irish review, Vol. 22 (1998), p. 37-46
1397   Boekredactie: De eeuw van de grondwet: grondwet en politiek in Nederland 1798-1917
N.C.F. van Sas, H. te Velde (1998), p. 311
1398   Boekredactie: Leven met Duitsland: opstellen over geschiedenis en politiek, aangeboden aan Maarten Brands
H.M. BeliĆ«n, N.C.F. van Sas, F.W. Boterman, R. Havenaar (1998), p. 328
1399   Hoofdstuk: Defaults in update semantics
F.J.M.M. Veltman in: The Philosopher's Annual : vol. XIX (1998), p. 237-276
1400   Artikel: The psychology of religion in Europe: a contextual report
J.A. van Belzen in: Pastoral psychology, Vol. 46 (1998), p. 145-162