The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1997

851 tot 860 van 1673
1 ... 161 ... 331 ... 501 ... 661 ... 831   841   851   861   871 ... 1001 ... 1171 ... 1331 ... 1501 ... 1671

851   Boek: Ik in conflict (omgaan met conflicten in relaties). Toerusting
J.N. Meulink - Korf (1997)
852   Hoofdstuk: Vier preekschetsen
J.N. Meulink - Korf, M.A. van Rhijn in: Postille 1997-1998 (1997), p. 42-53
853   Artikel: Ter opfrissing: Exoneratie
J.N. Meulink - Korf in: Contextuele berichten, Vol. II (1997), p. 4-7
854   Artikel: Over context, contextloosheid en studentenpastoraat
J.N. Meulink - Korf in: Contextuele berichten, Vol. II (1997), p. 22-33
855   Artikel: De Tocht naar Jeruzalem, een druksel van Hendrik Werkman
J.N. Meulink - Korf in: Contextuele berichten, Vol. III (1997), p. 1-3
856   Boek: Menno Simons (1496-1561): His Image and Message (Cornelius H. Wedel Historical Series 8)
S. Voolstra (1997), 109 p.
857   Hoofdstuk: Innerlijk en uiterlijk vertoon van Christus. De verhoudingen tussen spiritualisme en doperdom toegelicht aan de hand van de redactie van Mathijs Weijer (1521-1560) op een tractaat over de wedergeboorte van Dirk Philips (1504-1568)
S. Voolstra in: Van Masker tot Aangezicht. Opstellen over bijbelse, theologische en kerkelijke confrontaties (1997), p. 53-72
858   Artikel: Pinksteren in de praktijk. Apocalyptische lekenprofetieen in de doperse hervormingsbeweging?
S. Voolstra in: Doopsgezinde bijdragen. Nieuwe reeks, Vol. 23 (1997), p. 9-29
859   Hoofdstuk: Luther en het lijden
K. Zwanepol in: Als ik Job niet had. Tien denkers over God en het lijden (1997), p. 11-31
860   Boek: Pleidooi voor interpretatie
T. de Boer (1997), 195 p.