The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1997

841 tot 850 van 1673
1 ... 161 ... 331 ... 501 ... 661 ... 821   831   841   851   861 ... 1001 ... 1171 ... 1331 ... 1501 ... 1671

841   Boekredactie: Discipleship in Context. Papers read at the Menno Simons 500 International Symposium Elspeet, Netherlands, 1996
A.G. Hoekema, R. Kuitse (1997), p. 173
842   Hoofdstuk: Conclusions and Perspectives
A.G. Hoekema, R. Kuitse in: Discipleship in Context (1997), p. 163-169
843   Hoofdstuk: Presentie onder de sterksten in de samenleving. Een pleidooi
A.G. Hoekema in: Laat zien wat je beweegt. Verhalen uit de missionaire praktijk en hun betekenis voor kerk en theologie (1997), p. 168-175
844   Boek: The Elements of Functional Phonology
P. Boersma (1997), 176 p.
845   Artikel: How we learn variation, optionality and probalility
P. Boersma in: Proceedings (Instituut voor Fonetische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam), Vol. 21 (1997), p. 43-58
846   Artikel: Inventories in Functional Phonology
P. Boersma in: Proceedings (Instituut voor Fonetische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam), Vol. 21 (1997), p. 32
847   Hoofdstuk: Questions about questions
A.M. Bolkestein in: De Use (1997), p. 59-70
848   Hoofdstuk: Is qui et is? On the so-called free relative connection in Latin
A.M. Bolkestein in: Aspects of Latin (1997), p. 553-566
849   Artikel: Topic on focus in Functional Grammar
A.M. Bolkestein in: Gramma/TTT, Vol. 4 (1997), p. 185-198
850   Hoofdstuk: De Ander in het Zelf
J.N. Meulink - Korf, M.A. van Rhijn in: Van Masker tot Aangezicht. Opstellen over bijbelse, theologische en kerkelijke confrontaties (1997), p. 9-20