The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1997

41 tot 50 van 1673
1 ... 21   31   41   51   61 ... 161 ... 331 ... 501 ... 661 ... 831 ... 1001 ... 1171 ... 1331 ... 1501 ... 1671

41   Hoofdstuk: Een onttoverde wereld? Tegenslag en toverij in west-Europa na de heksenprocessen
M.F. Gijswijt - Hofstra in: Of Bidden helpt. Tegenslag en cultuur in Europa, circa 1500-2000 (1997), p. 119-134
42   Artikel: Anglo-Dutch workshop on postwar psychiatry and anti-psychiatry from a social-cultural perspective, 13-14 juni 1997, Amsterdam
M.F. Gijswijt - Hofstra in: Gewina: tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek, Vol. 20 (1997), p. 339-410
43   Boekbespreking: Health and illness. Images of difference
M.F. Gijswijt - Hofstra in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 110 (1997), p. 50-52 , Health and Illness. Images of difference
44   Boekbespreking: Van regenten en patienten. De geschiedenis van de Willem Arntsz Stichting: Huis en Hoeve, van der Hoeven Kliniek en Dennedal
M.F. Gijswijt - Hofstra in: MGV Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, Vol. 6 (1997), p. 678-680 , -
45   Hoofdstuk: Des Epimenides Erwachen. Goethe und die deutsche Nationalbewegung
K.F. Gille in: Aufbruche - Umbruche - Ausbruche in Ost und West, Nation-, Kultur-, Geschlechterverhaltnisse (1997), p. 45-59
46   Artikel: Liedjes over de Tachtigjarige Oorlog in andere bundels dan het Geuzenliedboek
E.K. Grootes in: Zeventiende Eeuw, Vol. 1 (1997), p. 173-181
47   Hoofdstuk: Delta, een nieuwe reeks Nederlandse klassieken: principes en problemen
E.K. Grootes in: Literaire Monumentenzorg. Theorie en praktijk van een klassiekenreeks (1997), p. 72-81
48   Boekbespreking: De Hollandse jaren van Hugo de Groot
E.K. Grootes in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 6 (1997), p. 389-398 , De Hollandse jaren van Hugo de Groot
49   Artikel: Een voorschot op het rijk der vrijheid. Overpeinzingen bij de herlezing van Da Recht auf Faulheit van Paul Lafargue
J.J.W.D. de Vries in: Ophef. Tijdschrift voor hartstochtelijke theologie, Vol. 4 (1997), p. 10-12
50   Artikel: Teken en betekenis
M.K. van Mechelen in: Nexus, Vol. 19 (1997), p. 195-197