The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1997

161 tot 170 van 1673
1 ... 141   151   161   171   181 ... 331 ... 501 ... 661 ... 831 ... 1001 ... 1171 ... 1331 ... 1501 ... 1671

161   Boekbespreking: Mittelniederdeutsches Handworterbuch. Band II.26
A. Quak in: ABaG, Vol. 47 (1997), p. 248-248, -
162   Boekbespreking: Viaggi e viaggiatori nelle letterature scandinave medievali e moderne
A. Quak in: ABaG, Vol. 47 (1997), p. 248-249, -
163   Boekbespreking: Worterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache (WMU) 11
A. Quak in: ABaG, Vol. 48 (1997), p. 241-241, -
164   Boekbespreking: Die Stellung des Altsachsischen im Rahmen der germanische Sprachen (Studien zum althochdeutschen 29)
A. Quak in: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, Vol. 48 (1997), p. 241-244 , -
165   Boekbespreking: Het Tubingse Sint-Geertruidenhandschrift
A. Quak in: ABaG, Vol. 48 (1997), p. 244-245, -
166   Boekbespreking: Ich bin eine Predigerin und Apostlerin. Die deutschen Maria Magdalena-Legenden des Mittelalters (1300-1550)
A. Quak in: ABaG, Vol. 48 (1997), p. 245-247, -
167   Boekbespreking: The language of the oldest runic inscriptions. A linguistic and historical-philological analysis
A. Quak in: Namn och Bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning, Vol. 85 (1997), p. 168-170 , -
168   Boekbespreking: Von ?gedal bis Malt
A. Quak in: Anzeiger fur deutsches Altertum (1997), -
169   Hoofdstuk: Stijl, de verleider. Stijlopvattingen in het werk van Willem Frederik Hermans
G.F.H. Raat in: Een kwestie van stijl. Opvattingen over stijl in kunst en literatuur (1997), p. 165-176
170   Boekbespreking: De eieren van de kaaiman; De verlossing; Visite/winteravond
G.F.H. Raat in: Ons Erfdeel, Vol. 40/2 (1997), p. 289-290 , Schuld en Boete