The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1996

21 tot 30 van 1686
1   11   21   31   41 ... 161 ... 331 ... 501 ... 671 ... 841 ... 1011 ... 1171 ... 1341 ... 1511 ... 1681

21   Proefschrift: Affix Order and Interpretation in Bolivian Quechua
S.C. van de Kerke (1996), p. 235
22   Proefschrift: Tungusic Vowel Harmony. Description and Analysis
B. Li (1996), p. 358
23   Proefschrift: Literatuuronderwijs als voldongen feit. Legitimeringen voor het leren lezen van literatuur op school
G. de Vriend (1996), p. 244
24   Proefschrift: The kiss of a slave. Papiamentu's West-African connections
E.F. Martinus (1996), p. 292
25   Artikel: Jonathas ende Rosafiere: een religieuze roman?
R.J. Resoort in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, Vol. 112 (1996), p. 1-17
26   Boek: Obe Postma als auteur van het sublieme
Ph. Breuker (1996)
27   Boek: Orientation in Frisian Studies
Ph. Breuker, D. Gorter, J.F. Hoekstra (1996)
28   Artikel: Wat is 'zassemare'?
J.H. Winkelman in: Spiegel der Letteren, Vol. 38 (1996), p. 192-196
29   Artikel: Balanceren op Grote Lijnen. Een kritische bijdrage tot de discussie over Middelnederlandse literatuur
J.H. Winkelman in: Amsterdamer Beitr√§ge zur √§lteren Germanistik, Vol. 46 (1996), p. 143-157
30   Boekbespreking: Functionele aspecten van Middelnederlandse versprologen
J.H. Winkelman in: Queeste, Vol. 3 (1996), p. 227-237 , Iedere proloog is anders