The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1996

11 tot 20 van 1686
1   11   21   31 ... 161 ... 331 ... 501 ... 671 ... 841 ... 1011 ... 1171 ... 1341 ... 1511 ... 1681

11   Proefschrift: Talis Colchis erat. Valerius Flaccus Argonautica, Book V. A commentary
H.J.W. Wijsman (1996), p. 325
12   Proefschrift: A Bookseller's Hobby-Horse, and the Rhetoric of Translation. Anthony Ernst Munnikhuisen and Bernardus Brunius, and the First Dutch Edition of 'Tristam Shandy'
A.M. Zwaneveld (1996), p. 248
13   Proefschrift: Anders dan anders. De heldin als Ideaal Ik in de ogen van de vrouwelijke recipient
M.N. van Schermbeek (1996), p. 318
14   Proefschrift: 'Van kintsbeen aan ten Staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw
K.W.J.M. Bossaers (1996), p. 229
15   Proefschrift: Russen over vrouwenemancipatie: debat in de pers onder tsaar Alexander II
M.F.F. Grosheide-van de Riet (1996), p. 301
16   Proefschrift: Cultural Representations. Understanding Chinese and Dutch Discourse about the Other
X. Shi (1996), p. 171
17   Proefschrift: Some aspects of the internal structure of discourse. The dynamics of nominal anaphora
M.H. van den Berg (1996), p. 202
18   Proefschrift: The Civic World of Professional Associations in the Greek Cities of the Roman Empire
O.M. van Nijf (1996), p. 317
19   Artikel: Pilipp Otto Runge en Caspar David Friedrich. Het jaar en de dag
P.A.M. Kintz in: Bulletin Van Gogh Museum, Vol. 1 (1996), p. 3-6
20   Proefschrift: Aspects of Negation
P. Kahrel (1996), p. 146