The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1996

171 tot 180 van 1686
1 ... 151   161   171   181   191 ... 331 ... 501 ... 671 ... 841 ... 1011 ... 1171 ... 1341 ... 1511 ... 1681

171   Hoofdstuk: C. Busken Huet. Het talent om vijanden te maken
M.T.C. Mathijsen in: 25 jaar Amsterdamse Kunstprijzen 1972-1996 (1996), p. 85-96
172   Boekbespreking: Egodocumenten in Nederland
M.T.C. Mathijsen in: Nederlandse Letterkunde, Vol. 1 (1996) , Egodocumenten van Noord-Nederlanders
173   Boekbespreking: J.C. Bloem, Het onzegbare geheim
M.T.C. Mathijsen in: Nederlandse Letterkunde, Vol. 1 (1996), p. 405-406 , J.C. Bloem, Het onzegbare geheim
174   Artikel: The Printing House: Working Museum of Printing
M.T.C. Mathijsen in: De Boekenwereld, Vol. 13 (1996), p. 93-94
175   Boekredactie: Harry Mulisch, De oer-aanslag
M.T.C. Mathijsen (1996), p. 109
176   Artikel: Bilderdijk als nachtmerrie
M.T.C. Mathijsen in: De boekerij. Mededelingenblad van de Vereniging Vrienden der Bibliotheek van de KNAW, Vol. 1 (1996), p. 3-5
177   Boekbespreking: Een Barend Servet uit Braunschweig
M.T.C. Mathijsen in: NRC Handelsblad, Vol. 20-12-96 (1996) , Een Barend Servet uit Braunschweig
178   Boekbespreking: Tijdschrift
M.T.C. Mathijsen in: Vrij Nederland, Vol. 21-12-96 (1996), p. 130-130 , Tijdschrift
179   Boekredactie: Fabuleux La Fontaine
C.G. Meerhoff, P.J. Smith (1996), p. 155
180   Hoofdstuk: Avant-propos
C.G. Meerhoff in: Fabuleux La Fontaine (1996), p. 7-9