The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1996

141 tot 150 van 1686
1 ... 121   131   141   151   161 ... 331 ... 501 ... 671 ... 841 ... 1011 ... 1171 ... 1341 ... 1511 ... 1681

141   Artikel: Ingekomen uitgaven
P.J. Verkruijsse in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 13 (1996), p. 4
142   Boekbespreking: In-druk, van wiegedruk tot grafschrift
P.J. Verkruijsse in: Nieuwsbrief. Een periodieke uitgave van de Stichting Drukwerk in de Marge, Vol. 77 (1996), p. 3-4 , Een goed (in)druk
143   Boek: De metamorfose van een dagblad; een journalistieke geschiedenis van De Volkskrant
F.P.I.M. van Vree (1996), 238 p.
144   Hoofdstuk: De macht van het gedrukte woord; de politisering van de leescultuuur
F.P.I.M. van Vree in: Bladeren in andermans hoofd; over lezers en leescultuul (1996), p. 291-308
145   Artikel: De verleiding van het beeld. De nazistische vernietiging in de spiegel van de moderne media
F. van Vree in: Groniek : Historisch Tijdschrift, Vol. 135 (1996), p. 144-159
146   Artikel: Een nieuwe eeuw, een nieuw genootschap. 'Kunst door vrindschap volmaakter' (1801-1810)
M. de Vries in: De Negentiende Eeuw, Vol. 20 (1996), p. 247-253
147   Boekbespreking: De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland
M. de Vries in: Nederlandse Letterkunde, Vol. 1 (1996), p. 307-308 , -
148   Hoofdstuk: De los Servicios Nacionales de Prensa y Propaganda a la Vicesecretaria de Educacion Popular (1938-1941)
M. Lopez Abellan in: Presse et pouvoir en Espagne (1996), p. 233-256
149   Artikel: Het getijdenboek van Nyese van Keveren
A.M.W. As - Vijvers in: De omroeper: historisch tijdschrift voor Naarden, Vol. 9 (1996), p. 138-145
150   Hoofdstuk: Rutger Jan Schimmelpenninck: president van Nederland
N.C.F. van Sas in: Nederlanders van het eerste uur: het ontstaan van het moderne Nederland 1780-1830 (1996), p. 127-139