The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1995

761 tot 770 van 1865
1 ... 181 ... 371 ... 551 ... 741   751   761   771   781 ... 931 ... 1111 ... 1301 ... 1491 ... 1671 ... 1861

761   Hoofdstuk: La classification comme principe: la transformation de la galerie imperiale de Vienne en "histoire visible de l'art"
M.L.J. Meijer in: Les Musees en Europe a la veille de l'ouverture du Louvre. Actus du colloque a l'occasion de la commemoration du bicentenaire de l'ouverture du Louvre, les 3, 4 et 5 juin 1993 (1995), p. 591-613
762   Artikel: Verzamelen in de tweede macht
M.L.J. Meijer in: Teylers Museum Magazijn, Vol. 49 (1995), p. 4-8
763   Boekredactie: Van Polder tot Polis - Liber amicorum voor drs. P.H.J. van der Laan
B.R. de Melker (1995), p. 288
764   Boekredactie: Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400 - Supplement
B.R. de Melker, J.W.J. Burgers (1995), p. 121
765   Hoofdstuk: De vroegste testamentaire praktijk in Amsterdam
B.R. de Melker in: Van Polder tot Polis. Liber Amicorum voor drs. P.H.J. van der Laan (1995), p. 107-130
766   Artikel: 1848. Noel et Dumesnil a la recherche de la meilleure des republiques
A.B. Mitzman in: Cahier Romantique, Vol. 1 (1995), p. 45-65
767   Hoofdstuk: Verschuivende grenzen tussen 'hoog' en 'laag' in het negentiende-eeuwse Franrkijk: boerenstand en burgerlijke esthetica
A.B. Mitzman in: Saamhorigheid en Uitsluiting (1995), p. 99-113
768   Artikel: On the Use and Abuse of Biography: Lenger's Sombart
A.B. Mitzman in: International Review of Social History, Vol. 40 (1995), p. 125-132
769   Hoofdstuk: Clair-obscur
J. Neubauer in: Rhetorique et image (1995), p. 277-288
770   Hoofdstuk: Hans Bluher: Wandervogel en antifeminisme
J. Neubauer in: Saamhorigheid en uitsluiting (1995), p. 60-69