The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1995

561 tot 570 van 1865
1 ... 181 ... 371 ... 541   551   561   571   581 ... 741 ... 931 ... 1111 ... 1301 ... 1491 ... 1671 ... 1861

561   Boekbespreking: Fiscal crises, liberty and representative government 1450-1789
M.C. 't Hart in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 108 (1995), p. 447- , -
562   Boekbespreking: Mercenaries, pirates & sovereigns
M.C. 't Hart in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 108 (1995), p. 447-448 , -
563   Boekbespreking: Piracy and English government, 1616-1642
M.C. 't Hart in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 108 (1995), p. 447-448 , -
564   Boekbespreking: Zeeuwen en de Westindische compagnie (1621-1674)
M.C. 't Hart in: Zeventiende Eeuw, Vol. 11 (1995), p. 146- , -
565   Boekbespreking: Kunst und Kommerz im goldenen Zeitalter. Zur sozialgeschichte der niederlandischen Malerei des 17. Jahrhunderts
M.C. 't Hart in: Zeventiende Eeuw, Vol. 11 (1995), p. 241-242 , -
566   Boekbespreking: Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw
M.C. 't Hart in: Zeventiende Eeuw, Vol. 11 (1995), p. 255-256 , -
567   Artikel: Een nieuwe ronde in de geschiedschrijving over de Nederlandse economie. Een interview met Jan de Vries en Ad van der Woude
M.C. 't Hart in: Spiegel Historiael : Tijdschrift voor Geschiedenis en Archeologie, Vol. 30 (1995), p. 51-54
568   Artikel: Andries en Daniel
L. Kooijmans in: Groniek : Historisch Tijdschrift, Vol. 130 (1995), p. 9-25
569   Hoofdstuk: Gestalten van de Gouden Eeuw
L. Kooijmans in: Gestalten van de Gouden Eeuw (1995), p. 65-92
570   Hoofdstuk: Risk and reputation. On the mentality of merchants in the early modern period
L. Kooijmans in: Entrepreneurs and Entrepreneurship in early modern times. Merchants and Industrialists within the orbit of the Dutch Staple Market (1995), p. 25-35