The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1995

31 tot 40 van 1865
1   11   21   31   41   51 ... 181 ... 371 ... 551 ... 741 ... 931 ... 1111 ... 1301 ... 1491 ... 1671 ... 1861

31   Proefschrift: Collocation Restrictions Frames and Metaphors
T.N.M. van Brederode (1995), p. 155
32   Artikel: De verbeelding van vrouwen
M.G. Bal in: Cahier Charlotte van Pallandt, Vol. sept. (1995), p. 39-56
33   Artikel: Met bonzend hart. De tegenstrijdigheid van de detective
M.G. Bal in: Argus, Vol. 2 (1995), p. 21-26
34   Artikel: Therapie voor de Nederlandse cultuur
M.G. Bal in: Hervormd Nederland, Vol. 51 (1995), p. 32-33
35   Hoofdstuk: "Schwierige Tiere". Zu Durs Grunbeins "Biologischer Walzer"
A.V.N. von Bormann in: Frankfurter Anthologie (1995), p. 245-
36   Hoofdstuk: Postmoderne Cultuur en Representatie
R.l. Buikema in: Vrouwenstudies in de jaren negentig (1995), p. 79-109
37   Artikel: Een Sprookje zonder Happy-Ending. Louise Henriksen-Levitas over haar moeder Anzia Yezierska
R.l. Buikema in: Tijdschrift voor Vrouwenstudies, Vol. 61 (1995), p. 46-59
38   Artikel: Monsterlijke Liefdes. De gothic novel in het werk van Rueb Samen
R.l. Buikema in: Bzzlletin, Vol. 224 (1995), p. 46-54
39   Hoofdstuk: Windows in a Round House: Feminist Theory
R.l. Buikema in: Women's Studies and Culture: a Feminist Introduction (1995), p. 3-14
40   Artikel: The Myrdal Saga. Son's and daughters biographies
R.l. Buikema in: Scandinavian Newsletter, Vol. 8 (1995), p. 5-7