The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1995

371 tot 380 van 1865
1 ... 181 ... 351   361   371   381   391 ... 551 ... 741 ... 931 ... 1111 ... 1301 ... 1491 ... 1671 ... 1861

371   Boekbespreking: Naar de eisch van 't werck. De organisatie van het bouwen te Kampen 1450-1650
L. Noordegraaf in: Zeventiende Eeuw, Vol. 11 (1995), p. 249- , -
372   Boekbespreking: Bier! Geschiedenis van een volksdrank
L. Noordegraaf in: Zeventiende Eeuw, Vol. 11 (1995), p. 265-266 , -
373   Artikel: "Twee volken [...] besloten binnen Amstels wallen"? Antwerpse migranten in Amsterdam omstreeks 1590
C.M. Lesger in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, Vol. 21 (1995), p. 129-144
374   Hoofdstuk: Notariaat en computer in historisch onderzoek naar consumentengedrag
C.M. Lesger in: Geschiedenis en Bestanden (1995), p. 29-39
375   Boekbespreking: The pre-industrial urban system. France, 1740-1840
C.M. Lesger in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. @ (1995) , -
376   Boekbespreking: Der Handel Nurnbergs am Anfang des dreissigjahrigen Krieges. Strukturkomponenten, Unternehmen und Unternehmer. Eine quantitative Analyse
C.M. Lesger in: NEHA Bulletin, Vol. 9 (1995), p. 36-37 , -
377   Boekbespreking: State and Trade. Government and the economy in Britain and the Netherlands since the Middle Ages
C.M. Lesger in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, Vol. 21 (1995), p. 115-116 , -
378   Boekbespreking: Vissers en kapers. De zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en de duinkerker papers (ca. 1580-1648)
C.M. Lesger in: Zeventiende Eeuw, Vol. 11 (1995), p. 259-260 , -
379   Hoofdstuk: Jan Romeins geschiedschrijving van Indonesie. Een terugblik
T. Stevens in: 'Geloof niet wat de geschiedschrijvers zeggen...' Honderd jaar Jan Romein, 1893-1993 (1995), p. 168-181
380   Hoofdstuk: Semarang. Beeld van een stad
T. Stevens in: Semarang. Beeld van een stad (1995), p. 7-34