The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1995

201 tot 210 van 1865
1 ... 181   191   201   211   221 ... 371 ... 551 ... 741 ... 931 ... 1111 ... 1301 ... 1491 ... 1671 ... 1861

201   Boekbespreking: Gedichten 1948-1993
G.F.H. Raat in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 12 (1995), p. 186-187 , Een cadeau voor dichter en lezers
202   Proefschrift: Cuatreros Somos y Toindioma Hablamos. Contactos y Conflictos entre el Nahuatl y el Espanol en el Sur de Mexico.
J.A. Flores Farfan (1995), p. 205
203   Artikel: Unclean acts? ASCA's Practice of Cultural Analysis
F.W.A. Korsten in: Thamyris: mythmaking from past to present, Vol. 4 (1995)
204   Artikel: In den beginne was er de literaire tekst. Contra het literatuurwetenschappelijke veld volgens van Rees en Dorleijn
J.TH.J.M. van Winkel, A.E. Schulte Nordholt in: Forum der Letteren, Vol. 36 (1995), p. 98-107
205   Boekbespreking: Het literaire klimaat 1986-1992
G.F.H. Raat in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 12 (1995), p. 114-155 , Een nieuw literair lustrum
206   Boekbespreking: Labyrinthe in niederlandischer Erzahlliteratur. Studien zu Funktionen und Bedeutungen in moderner niederlandischer Prosa
G.F.H. Raat in: Nachbarsprache Niederländisch, Vol. 10 (1995), p. 63-65 , -
207   Boekbespreking: Een Hollands orakel. Over Maarten 't Hart
G.F.H. Raat in: Ons Erfdeel, Vol. 38 (1995), p. 765-767 , Geen superieure samenhang
208   Boekbespreking: Brieven
G.F.H. Raat in: Spektator, Vol. 24 (1995), p. 162-163 , -
209   Hoofdstuk: Autonomie oder Gegenkultur? Uberlegungen zur Literaturszene um den Prenzlauer Berg
H.W.E. Mann in: "im widerstand in Missverstandnis". Zur Literatur des Prenzlauer Bergs (1995), p. 23-49
210   Hoofdstuk: Rorty en Derrida: twee manieren om de filosofie te beeindigen
A.D.S. Alexandrescu in: Richard Rorty (1995), p. 29-53