The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1995

1311 tot 1320 van 1865
1 ... 181 ... 371 ... 551 ... 741 ... 931 ... 1111 ... 1291   1301   1311   1321   1331 ... 1491 ... 1671 ... 1861

1311   Boekredactie: Women Churches: Networking and Reflection in the European Context
C.H.C.M. Jans -Vander Stichele, A. Berlis, J. Hopkins, H. Meyer-Wilmes (1995)
1312   Artikel: Herijking buitenlands beleid en Oost-Europa
A.W.M. Gerrits in: Internationale Spectator, Vol. 49 (1995), p. 649-651
1313   Artikel: 'Engel en duivel'. Een eeuw vrouwen en de bijbel
C.H.C.M. Jans -Vander Stichele in: Interpretatie : Tijdschrift voor Bijbelse Theologie, Vol. 3 (1995), p. 8-10
1314   Artikel: Feministische exegese in de jaren negentig
C.H.C.M. Jans -Vander Stichele in: Mara : Tijdschrift voor Feminisme en Theologie, Vol. 9 (1995), p. 16-17
1315   Boekbespreking: Stoics and neostoics. Rubens and the circle of Lipsius
E.O.G. Haitsma Mulier in: Theoretische Geschiedenis, Vol. 21 (1995), p. 465-466 , -
1316   Boekbespreking: The Machiavellian cosmos
E.O.G. Haitsma Mulier in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 108 (1995), p. 243-244 , -
1317   Boekbespreking: A renaissance court. Milan under Galeazzo Maria Sforza
E.O.G. Haitsma Mulier in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 108 (1995), p. 406-407 , -
1318   Artikel: 'Gaat weg van Mij, gij allen, bedrijvers van onrecht'
C.H.C.M. Jans -Vander Stichele in: Korrelcahier (1995), p. 25-34
1319   Hoofdstuk: Europa zoekt nieuwe remedie tegen oude kwaal
R. Havenaar in: Wij en Europa: Nederland op zoek naar zijn identiteit (1995), p. 41-43
1320   Boekredactie: Met eigen ogen. Commentaar op de bijbel vanuit het perspectief van vrouwen
C.H.C.M. Jans -Vander Stichele, M. Heijerman (1995)